Scroll to navigation

UNIMPLEMENTED(2) Linux - příručka programátora UNIMPLEMENTED(2)

JMÉNO

afs_syscall, break, fattach, fdetach, ftime, getmsg, getpmsg, gtty, isastream, lock, madvise1, mpx, prof, profil, putmsg, putpmsg, security, stty, tuxcall, ulimit, vserver - neimplementovaná systémová volání

POUŽITÍ

afs_syscall, break, fattach, fdetach, ftime, getmsg, getpmsg, gtty, isastream, lock, madvise1, mpx, multiplexer, prof, pro- fil, putmsg, putpmsg, security, stty, tuxcall, ulimit, vserver - neimplementovaná systémová volání.

POPIS

Tato systémová volání nejsou implementována v Linuxovém jádře 2.6.2.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Tato systémová volání vždy vrací -1 a nastaví errno na ENOSYS.

POZNÁMKY

Funkce ftime(3), profil(3) a ulimit(3) jsou implementovány jako knihovní funkce.

Některá systémová volání jako alloc_hugepages(2), free_hugepages(2), ioperm(2), iopl(2) a vm86(2) existují pouze na některých architekturách.

Některá systémová volání jako ipc(2), create_module(2), init_module(2) a delete_module(2) existují pouze pokud byla podpora těchto volání zakompilována do linuxového jádra.

DALŠÍ INFORMACE

syscalls(2)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

15. září 2017 Linux