Scroll to navigation

BYTEORDER(3) Linux - příručka programátora BYTEORDER(3)

JMÉNO

htonl, htons, ntohl, ntohs - konverze pořadí bajtů mezi počítačovým a síťovým

POUŽITÍ

#include <arpa/inet.h>
uint32_t htonl(uint32_t hostlong);
uint16_t htons(uint16_t hostshort);
uint32_t ntohl(uint32_t netlong);
uint16_t ntohs(uint16_t netshort);

POPIS

Funkce htonl() konvertuje long integer hostlong z počítačového pořadí bajtů na síťové.

Funkce htons() konvertuje short integer hostshort z počítačového pořadí bajtů na síťové.

Funkce ntohl() konvertuje long integer netlong ze síťového pořadí bajtů na počítačové.

Funkce ntohs() konvertuje short integer netshort ze síťového pořadí bajtů na počítačové.

Na architektuře i386 je počítačové pořadí bajtů little endian (Least Significant Byte), ale síťové pořadí dat je opačné - MSB (Most Significant Byte).

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
htonl(), htons(), ntohl(), ntohs() Thread safety MT-Safe

SPLŇUJE STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Některé systémy vyžadují vložení <netinet/in.h> místo <arpa/inet.h>.

DALŠÍ INFORMACE

bswap(3), endian(3), gethostbyname(3), getservent(3)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

15. září 2017 GNU