Scroll to navigation

LRF2LRS(1) calibre LRF2LRS(1)

NAME

lrf2lrs - lrf2lrs

lrf2lrs књига.lrf


Преведи LRF датотеку у LRS датотеку (у XML UTF-8 кодном распореду)

Whenever you pass arguments to lrf2lrs that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCIJE]

Немој да чуваш уграђене слике и слова на диск

прикажи ову поруку помоћи па изађи

Излазна LRS датотека

Be more verbose

прикажи број верзије програма и изађи

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

јун 17, 2022 5.44.0