Scroll to navigation

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

NAME

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [opties] bestand


Bekijk een e-boek.

Als u aan ebook-viewer parameters met spaties mee wilt geven, moet u deze met aanhalingstekens omsluiten. Bv.: "/some path/with spaces"

[OPTIES]

Laatst geopend boek verder lezen

Loskoppelen van de controleterminal, indien aanwezig (alleen Linux)

Dwing herladen van alle geopende boeken af

Indien gespecificeerd, zal het e-boekleesvenster proberen in volledig scherm te openen bij opstarten.

toon dit helpbericht en stop

Positie om het gespecificeerde boek op te openen. De positie is een locatie of positie die u verkrijgt door gebruik van de Ga naar->Locatie actie in de viewer bediening. Als alternatief kan u de vorm toc:something gebruiken en het zal openen op de eerste Inhoudsopgave vermelding met de string "something". De vorm toc-href:something komt overeen met de href (interne linkbestemming) van toc nodes. De overeenkomst is exact. Als u met een substring wil overeenkomen, gebruik de vorm toc-href-contains:something. De vorm ref:something gebruikt Referentiemodus referenties.

Indien gespecificeerd, zal het e-boekleesvenster proberen naar voren te komen bij opstarten.

toon programmaversie en stop

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

juni 17, 2022 5.44.0