Scroll to navigation

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

NAME

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [options]


Read/Write metadata from/to e-book files.

Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbc, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.

Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCIJE]

Низ знакова који ће бити коришћен за разврставање по имену аутора. Ако није наведен, а имена аутора јесу, биће аутоматски одређен из имена аутора.

Постави имена аутора. Ако има више од једног аутора њихова имена треба да буду раздвојена знаком &. Имена аутора треба да буду у облику Име Презиме.

Наведи продуцента књиге.

Постави категорију књиге.

Set the e-book description.

Искористи ову датотеку за насловну страну.

Постави датум издавања.

Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file

Get the cover from the e-book and save it at as the specified file.

прикажи ову поруку помоћи па изађи

Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.

Наведи број књиге у овој серији.

Наведи ISBN број књиге.

Наведи језик

Постави BookID у LRF датотеке

Set the e-book publisher.

Наведи оцену. Треба да буде бројчана, између 1 и 5.

Set the series this e-book belongs to.

Изабери етикете за књигу. Листа раздвојена зарезима.

Постави наслов.

Издање наслова која ће бити коришћена за разврставање. Ако није наведена, а наслов јесте, биће аутоматски одређена из наслова.

Наведи име OPF датотеке. Метаподаци ће бити уписани у ову OPF датотеку.

прикажи број верзије програма и изађи

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

јун 17, 2022 5.44.0