Scroll to navigation

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

NAME

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize seçenekleri


Harici eklentiler yükleyerek Calibre'ye özelleştir.

Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[SEÇENEKLER]

Eklentiyi içeren ZIP dosyasının bulunduğu konumu belirterek eklenti ekleyin.

For plugin developers: Path to the folder where you are developing the plugin. This command will automatically zip up the plugin and update it in calibre.

Eklentiyi özelleştir. Eklentinin ismini ve virgülle ayrılmış özelleştirme metnini belirleyin

İsimlendirilmiş eklentiler geçersiz

İsimlendirilmiş eklentiler geçerli

bu yardım iletisini göster ve çık

Kurulu eklentileri listele

İsminden yararlanarak özel bir eklentiyi çıkart. Programla gelen eklentiler üzerinde etkisi yoktur.

programın sürüm numarasını göster ve çık

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

Haziran 17, 2022 5.44.0