Scroll to navigation

TAIL(1) Kullanıcı Komutları TAIL(1)

İSİM

tail - dosyaların son kısmını basar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

Belirtilen her DOSYAnın son 10 satırını standart çıktıya yazar.

DOSYA belirtilmediğinde veya - olduğunda standart girdiden okur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Son SAYI baytı gösterir. Her dosyanın SAYI baytından sonrasını çıktılamak için -c +SAYI kullanılanılabilir.

Dosyayı sürekli izler, yeni satırlar eklendikçe onları da çıktıya yazar. --follow=name ile dosya ismini kullanarak izler, --follow=descriptor ile dosya açıldığında sistemin döndürdüğü dosya tanıtıcısını kullanarak izler. Seçeneğe değer belirtilmediğinde ’descriptor’ kullanıldığı varsayılır.

--follow=name --retry ile aynı.

Son 10 satır yerine son SAYI satırı gösterir. Her dosyanın SAYI satırından sonrasını çıktılamak için -n +SAYI kullanılanılabilir.

--follow=name seçeneği ile kullanıldığında DOSYAda bir değişiklik gözlemlememişse silinmediğinden veya isminin değiştirilmediğinden (döndürülen günlük dosyalarının olağan durumudur) emin olmak için DOSYASAYI (5 öntanımlıdır) kere yeniden açar.

-f ile birlikte kullanılır. Süreç numarası PID olan süreç öldükten sonra çıkar.

Dosya isimlerini gösteren başlıkları yazmaz.

Belirtilen DOSYA erişilmez hale geldiğinde dosya tekrar erişilebilir olana kadar dosyayı açmayı dener.

-f ile kullanıldığı zaman dosyaya birşey yazılıp yazılmadığına SÜRE saniyede bir (öntanımlı 1.0) bakar. --pid=PID ile birlikte kullanıldığında aynı işlemi PID kimlikli sürece uygular.

Dosya isimlerini gösteren başlıkları daima yazar.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

Satırları satır sonu karakteri ile değil 0. karakter ile sonlandırır

SAYInın (bayt veya satır sayısı) ilk karakteri ’+’ ise, SAYIncı satır veya bayttan itibaren dosyanın içeriğini yazar, aksi halde dosyadaki son SAYI girdiyi yazar. sayı, çarpım soneki alabilir: b = 512, KB = 1000, K = 1024, MB = 1000*1000, M = 1024*1024 ve G, T, P, E, Z, Y için de benzer şekilde gider. Ayrıca, ikil birimlerde belirtilebilir: KiB=K, MiB=M, vb.

--follow (-f) seçeneğinde =name belirtilmedikçe, tail dosya tanıtıcısını kullanarak dosyayı izler. Böylelikle dosyanın ismi değişse bile dosyayı izlemeye devam eder. Bazı durumlarda belli bir dosya adını izlemek istiyor olabilirsiniz, o zaman --follow=name seçeneğini kullanın (örneğin ’tail --follow=name deneme’ dediğinizde, deneme dosyası arada silinse, sonra yerine başka bir deneme dosyası oluşsa bile bütün bunlar olurken ’deneme’ dosyasının içinde olanları göstermeye devam eder).

YAZAN

Paul Rubin, David MacKenzie, Ian Lance Taylor ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

head(1)

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/tail>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) tail invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0