Scroll to navigation

SLEEP(1) Kullanıcı Komutları SLEEP(1)

İSİM

sleep - belli bir süre geciktirir

KULLANIM

SAYI [SONEK]...
SEÇENEK

AÇIKLAMA

SAYI saniye kadar bekletir. SONEK saniye için ’s’ (öntanımlı), dakika için ’m’, saat için ’h’ ve gün için ’d’ olabilir. SAYI için bir tamsayı değer gerekir. İki veya daha fazla girdi verilirse bunların toplamı kadar süre bekletir.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

Jim Meyering ve Paul Eggert tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

sleep(3).
GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/sleep>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) sleep invocation’

ÇEVİREN

© 2006, 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0