Scroll to navigation

SETPCI(8) Sistem Yönetim Komutları SETPCI(8)

İSİM

setpci - PCI aygıtlarını yapılandırır

KULLANIM

[SEÇENEKLER] AYGITLAR İŞLEMLER...

AÇIKLAMA

setpci, PCI aygıtlarını yapılandırmak ve sorgulamak için kullanılan bir araçtır.

Bütün sayılar onaltılık tabanda girilir.

Bazı işletim sistemlerinde yapılandırma alanının standart başlığının okumaları hariç, hemen hemen tüm işlemler için root ayrıcalıkları gerektirir. Erişim haklarıyla ilgili ayrıntılar için bkz: lspci(8)

SEÇENEKLER

Genel seçenekler

Sonuçlar daha ayrıntılı olur ve yapılandırma alanı erişimleri hakkında ayrıntılı bilgi gösterilir.

Şayet yapılacak bir işlem yoksa (mesela bir pci kart belirtilememişse) setpci aracının bir çıktı vermemesini sağlar. Bu seçenek genellikle dağıtımların yapılandırma betikleri tarafından, sorgudaki pci kartın makinede olup olmadığının ya da düzgün çalışıp çalışmadığının tespiti için kullanılır.

’Gösteri kipi’ -- Yapılanırma yazmaçlarına hiçbir şey yazmaz. Komutu setpci -vD şeklinde kullanarak oldukça karmaşık olan komut diziminin sonucu gerçekte komut uygulanmadan görülebilir.

Her işlem belirli bir aygıtı seçerse veri yolu taramasını önler (-s seçiciyi belirli etki alanı, veri yolu, yuva ve işlevle kullanır). Bu daha hızlıdır, ancak aygıt yoksa, boş bir aygıt kümesini eşleştirmek yerine başarısız olur.

setpci aracının sürüm bilgilerini gösterir. Bu seçenek tek başına kullanılmalıdır.

Tüm PCI yazmaçlarının ve yeteneklerinin listesini gösterir. Bu seçenek tek başına kullanılmalıdır.

PCI erişim seçenekleri

PCI araçları, PCI aygıtları ile haberleşmek için PCI kütüphanesini kullanır (Bkz: pcilib(7)). Davranışı etkilemek için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Kütüphanede, PCI donanımına erişmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Ön tanımlı olarak, kullanılabilir ilk erişim yöntemini kullanır, ancak bu seçenekle, bu davranış geçersiz kılınaabilir. Kullanılabilir yöntemlerin listesi ve açıklamaları için -A help çıktısından yaralanılabilir.

Kitaplığın davranışı, birkaç değişkenle denetlenir. Bu seçenekle, herhangi bir değişkenin değeri ayarlanabilir. Bilinen değişken isimlerinin listesi ve bunların ön tanımlı değerleri için -O help çıktısından yaralanılabilir.

Intel yapılandırma mekanizması 1 üzerinden doğrudan donanım erişimi kullanılır. -A intel-conf1 seçeneği için bir kısayoldur.

Intel yapılandırma mekanizması 2 üzerinden doğrudan donanım erişimi kullanılır. -A intel-conf2 seçeneği için bir kısayoldur.

Kütüphanenin hata ayıklama seviyesini artırır.

Aygıt seçimi

Yalnızca belirtilen etki alanındaki aygıtlar gösterilir (makinede birkaç konak köprüsü olması durumunda, bunlar ortak bir veri yolu numarası alanını paylaşabilir veya her biri kendi PCI etki alanını adresleyebilir; etki alanları 0’dan ffff’ye kadar numaralandırılmıştır: veri yolu (0 ila ff), aygıt (0 ila 1) ve işlev (0 ila 7). Aygıt adresinin her bileşeni atlanabilir veya "*" ile belirtilebilir, her ikisi de "herhangi bir değer" anlamına gelir. Tüm sayılar onaltılıktır. Örneğin, "0:" veri yolu 0 üzerindeki tüm aygıtlar; "0" ise herhangi bir veri yolu üzerindeki aygıt 0’ın tüm işlevleri anlamına gelir; "0.3" tüm veri yollarında aygıt 0’ın üçüncü işlevini seçer ve ".4" her birinin yalnızca dördüncü işlevini gösterir.

Yalnızca belirtilen satıcı, aygıt, sınıf kimliği ve yazılım geliştirme arayüzüne sahip aygıtları gösterir. Kimlikler onaltılık olarak verilir ve belirtilmeyebilir veya her ikisi de "herhangi bir değer" anlamına gelen "*" olarak verilebilir. Sınıf kimliği, "herhangi bir rakam" anlamına gelen "x" karakterlerini içerebilir.

-s ve -d birlikte kullanılırsa, yalnızca her iki seçime de uyan aygıtlar seçilir. Aynı türde birden fazla seçenek belirtildiğinde, en sağdaki diğerlerini geçersiz kılar.

İŞLEMLER

İki çeşit işlem vardır: okumak ve yazmak. Bir yazmacı okumak için adını belirtmeniz yeterlidir. Yazma işlemleri isim=değer,değer... biçimindedir; burada her değer ya bir onaltılık sayıdır ya da hem veri hem de maskenin onaltılık sayılar olduğu veri:maske türünde bir ifadedir. İkinci durumda, yalnızca maskedeki ikil bitlere karşılık gelen bitler değiştirilir (teknik olarak bu bir okuma-değiştirme-yazma işlemidir).

Bir yazmacı tanımlamanın birkaç yolu vardır:

  • Onaltılık tabanda adresi belirtilir.
  • Adı belirtilir. setpci, standart yapılandırma başlıklarındaki tüm yazmaçların isimlerini bilir. Tam listeyi almak için setpci --dumpregs kullanılabilir. Bu yazmaçların kesin anlamı için PCI veri yolu özelliklerine veya kısa bir taslak için header.h veya /usr/include/pci/pci.h dosyasına bakılabilir.
  • Yazmaç bir PCI yeteneğinin parçasıysa, ilk yazmacının adresini almak için yeteneğin adı belirtilebilir. --dumpregs çıktısında ’CAP_’ veya ’ECAP_’ ile başlayan adlara bakılabilir.
  • Yeteneğin adı setpci tarafından bilinmiyorsa, buna CAPnum veya ECAPnum biçiminde numarasıyla başvurulabilir; burada num, yeteneğin onaltılık tabanda sayısal tanıtıcısıdır.
  • Adrese bir konum (onaltılık sayı) eklemek için önceki biçimlerin her birinin ardından +konum gelebilir. Bu özellik, bir yetenek içindeki yazmaçların adreslenmesi veya standart yazmaçların parçalarını değiştirmek için faydalı olabilir.
  • Kaç bayt (1, 2 veya 4) aktarılacağını seçmek için bir genişlik belirteci olarak .B, .W veya .L eklenebilir. Bir yazmaçtan ismiyle bahsediliyorsa ve yazmacın genişliği iyi biliniyorsa genişlik atlanabilir.
  • Son olarak, birden çok yetenek varsa, @numara kullanılarak hangisinin hedefleneceği belirtilebilir. Sıralama 0’dan başlar.

Tüm yazmaç adları ve genişlik belirteçleri büyük/küçük harfe duyarsızdır.

ÖRNEKLER

16 bitlik komut yazmacı için sorgu.

4.w
Aynı yazmacın sayısal adresi.

Komut yazmacının konumundan başlayan 32 bitlik bir kelime ister; yani komut ve durum yazmaçlarını birlikte ister.

Satıcı kimliği yazmacının önemli baytını belirtir (PCI önemsiz baytı önce alır).

Güç yönetimi yeteneğinin ikinci kelimesine karşılık gelir.

ID 0x108 ile genişletilmiş yeteneğin ilk 32 bitlik kelimesini ister.

İLGİLİ BELGELER

lspci(8), pcilib(7).

YAZAN

Linux PCI Araçlarının bakımı Martin Mares tarafından yürütülmektedir.

ÇEVİREN

© 2004 Ekin Yurdakurban
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Ocak 2021 pciutils-3.8.0