Scroll to navigation

ROUTE(8) Sistem Yönetim Komutları ROUTE(8)

İSİM

route - IP yönlendirme tablosunu yönetir/içeriğini gösterir

KULLANIM

[-CFvnee] [-A aile |-4|-6]

[-v] [-A aile |-4|-6] add [-net|-host] hedef [netmask ağmaskesi] [gw ağgeçidi] [metric N] [mss N] [window N] [irtt N] [reject] [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] aygıt]

[-v] [-A aile |-4|-6] del [-net|-host] hedef [netmask ağmaskesi] [gw ağgeçidi] [metric N] [[dev] aygıt]

[-V | --version] [-h | --help]

AÇIKLAMA

route, çekirdeğin IP yönlendirme tablosunu yönetir. Birincil kullanım şekli, ifconfig(8) uygulaması ile yapılandırılmış bir arayüz üzerinden, belirtilmiş konaklara veya ağlara sabit yönlendirme yapmaktır.

add veya del seçeneği kullanıldığı durumlarda, route uygulaması yönlendirme tablosunu tekrar düzenler. Şayet bu seçenekler kullanılmamışsa, o an geçerli olan yönlendirme tablosu görüntülenir.

SEÇENEKLER

Belirtilen adres ailesi kullanılır. (Örneğin: ’inet’) Tam listeyi elde etmek için route -–help komutunu kullanın. --inet6 yerine -6, -A inet yerine -4 kullanılabilir.

Çekirdeğin FIB (Forwarding Information Base) yönlendirme tablosu üzerinden işlem yapar. Öntanımlıdır.

Çekirdeğin yönlendirme önbelleği üzerinden işlem yapar.

Daha ayrıntılı bilgi verilir.

Sembolik konak isimlerini saptamaya çalışmadan adreslerin sayısal değerlerini gösterir. DNS bağlantısının ortadan kaybolduğu durumlarda oldukça kullanışlı bir seçenektir.

Yönlendirme tablosunu görüntülemek için için netstat(8) biçimini kullanır. -ee seçeneği yönlendirme tablosundaki tüm başlıklarla çok uzun bir satır üretir.

Belirtilen yolu siler.

Belirtilen yolu ekler.

hedef, hedef ağ veya konaktır. Noktalar ile ayrılmış sayısal değerleri kullanabileceğiniz gibi ağ/konak ismini de yazabilirsiniz. Seçimlik olarak, netmask seçeneği yerine /prefixlen gösterimi kullanılabilir.

hedefin bir ağ olduğunu gösterir.

hedefin bir konak olduğunu gösterir.

Yeni bir ağ yolu eklenirken kullanılacak ağ maskesini gösterir.

Paketler bu ağgeçidi üzerinden yollanır.

Yönlendirme tablosundaki (yönlendirme süreçleri tarafından kullanılan) metric alanına belirtilen N değerini atar. Seçenek belirtilmezse, inet6 (IPv6) adres için öntanımlı N değeri 1, inet (IPv4) için ise 0’dır. Bu öntanımlılara (iproue2’dekilerden farklıdır) güvenmek yerine daima N değeri açıkça belirtilmelidir.

Arayüzün MTU değerini N bayta ayarlar. route komutunun kullanılan sürümü ile MSS’nin (Azami Parça Boyutu) ayarlanamadığı unutulmamalıdır.

Bu yol üzerinden yapılan işlemlerde TCP pencere boyutunu N değerine göre ayarlar. Bu genelde AX.25 ağlarda ve peşpeşe gelen pencereler ile uyumsuz sürücülerin olması durumunda kullanılır.

Bu yol üzerinden yapılan bağlantılarda ilk gidiş dönüş süresi (irtt- initial round trip time ) N milisaniye olarak ayarlanır. Bu değer 1-12000 arası olabilir. Bu seçenek genellikle AX.25 ağlarda kullanılır. Şayet belirtilmezse, RFC 1122 öntanımlısı olan 300 ms’lik süre kullanılır.

Bir yol aramasının başarısız olmasını sağlamak için engelleyici bir yol oluşturur. Bu seçenek, öntanımlı yolun kullanılmasından önce, ağların gizlenmesini sağlamak amacı ile kullanılabilir. BU, GÜVENLİK DUVARI OLUŞTURMA ANLAMINDA ELE ALINMMALIDIR.

Düzeltilmiş veya dinamik bir yönlendirme yapar. Bu seçenekler teşhis amaçlıdır ve genelde sadece yönlendirme süreçleri tarafından kullanılır.

Yolun belirtilen aygıt ile ilişkilendirilmesini zorlamak amacı ile kullanılır. Böylece çekirdeğin kendi içindeki aygıtı tespit etme denemesi yapmasına gerek kalmaz. Normal ağlar için bu seçeneğe ihtiyaç yoktur.

dev aygıt komut satırındaki son seçenek ise, dev kelimesi belirtilmeyebilir (zaten öntanımlıdır). Aksi takdirde yol düzenleyici seçeneklerinin sırası (metric netmask gw dev) zaten önemli değildir.

ÖRNEKLER

A sınıfı ağ maskeli lo aygıtı

255.0.0.0 ağ maskesini kullanarak "lo" aygıtı ile ilişkili normal geridönüş aygıtı (loopback) girdisi ekler (aygıtın önceden ifconfig(8) ile doğru bir şekilde yapılandırıldığı varsayılmaktadır).

route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 metric 1024 dev lo

“eth0” üzerinden 192.56.76.x yerel ağına yol eklemek

Burada “dev” kelimesi kullanılmayabilir. Çünkü satırın en sonundaki seçenektir.

route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 metric 1024 dev eth0

Öntanımlı yolu silmek

Geçerli yönlendirme tablosunun hedef alanında "default" veya 0.0.0.0 olarak etiketlenen geçerli öntanımlı yolu siler.

route del default

Bir yolu silmek

Linux yönlendirme çekirdeği sınıfsız adresleme kullandığından, hemen hemen her zaman ’route -n’ listesinde görüldüğü gibi ağ maskesinin belirtilmesi gerekir.

route del -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0

Öntanımlı bir yol eklemek

Başka bir yolla eşleşme olmamışsa kullanmak içindir. Bu rotayı kullanan tüm paketler, "mango" adlı düğümün adresi aracılığıyla ağ geçidine bağlanır. Bu yol için kullanılacak aygıt, “mango” ağ geçidine nasıl erişildiğine bağlıdır. “mango” ağ geçidine doğrudan ulaşılabilen yol önceden yapılandırılmış olmalıdır.

route add default gw mango

Bir konağa yol eklemek

"mango" konağına SLIP arabirimi üzerinden bir yol ekler. Burada "mango"nun bir SLIP konağı olduğu varsayılmıştır.

route add mango sl0

Bir konağa ağgeçidi eklemek

Bu komut, "192.57.66.x" ağına, önceki SLIP arabiriminin ağ geçidi üzerinden bir yol ekler.

route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw mango

Çoğa gönderim yolu eklemek

Bu karanlıkta kalmış bir bilgidir. Bütün D Sınıfı (multicast) IP yollarının “eth0” üzerinden geçmesini sağlar. Çok görevli bir çekirdekte doğru olan normal ayar budur.

route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0

Engelleyici yol eklemek

Özel "10.x.x.x" ağının yolunun görünmemesini sağlar.

route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 metric 1024 reject

IPv6 yola metrik belirtmek

Bu, eth0 aracılığıyla doğrudan erişilebilecek, belirtilen metriğe sahip bir IPv6 yolu ekler.

route -6 add 2001:0002::/48 metric 1 dev eth0

ÇIKTI

Çekirdek yönlendirme tablosundaki sütunların anlamları:

Hedef ağ veya hedef konak.

Ağ geçidi adresi; belirtilmemişse “*”.

Hedef ağ için ağ maskesi; konak hedefler için ’255.255.255.255’, öntanımlı (default) yol için ’0.0.0.0’.

Kullanılabilecek bayraklar:

U (yönlendirme açık)
H (hedef bir konaktır)
G (kullanılan ağ geçidi)
R (dinamik yönlendirme için eski yönlendirme geri alınmış)
D (bir süreç veya yönlendirme ile dinamik yüklenmiş)
M (bir süreç veya yönlendirme ile dinamik değiştirilmiş)
A (addrconf tarafından yüklenmiş)
C (önbellek girdisi)
! (engellenmiş yol)

Hedefe olan uzaklık, genellikle atlama sayısı (hop) ile belirtilir.

Bu yola yapılmış olan başvuru sayısı. Linux çekirdeğinde kullanılmamaktadır.

Yol aramalarının sayısı. –F veya –C seçeneğinin kullanıma bağlı olarak yol önbelleği ıskalama (-F) ya da isabet (-C) sayısıdır.

Bu yoldan gönderilecek paketler için arabirim.

Bu yol üzerindeki TCP bağlantıları için öntanımlı azami parça boyutu.

Bu yol üzerindeki TCP bağlantıları için öntanımlı pencere boyutu.

İlk RTT (ilk gidiş dönüş süresi - Round Trip Time). Çekirdek bu değeri, herhangi bir beklemeye sebebiyet vermeyecek şekilde en uygun TCP protokolünü tespit etmekte kullanır.

Önbellekli yol için donanım başlık önbelleğine atıf yapan ARP girdilerinin ve arabellekli yolların sayısını verir. Önbellekli yol arabirimi için bir donanım adresi gerekmiyor ise -1 döner. Örneğin “lo” için.

Önbellekli yol için donanım adresinin güncellenip güncellenmeyeceği.

İLGİLİ DOSYALAR

/proc/net/ipv6_route
/proc/net/route
/proc/net/rt_cache

İLGİLİ BELGELER

ethers(5), arp(8), rarp(8), route(8), ifconfig(8), netstat(8).

TARİHÇE

Linux için route Fred N. van Kepmen tarafından yazılmış ve pl15 için Johannes Stille ve Linus Torvalds tarafından düzenlenmiştir. mss ve window seçenekleri Alan Cox tarafından Linux 1.1.22 sürümünde eklenmiştir. irtt desteği ve bunun netstat gerçeklenimi Bernd Eckenfels tarafından yapılmıştır.

YAZAN

Phil Blundell ve Bernd Eckenfels tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

© 2005 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Ocak 2021 net-tools 2.10