Scroll to navigation

NPROC(1) Kullanıcı Komutları NPROC(1)

İSİM

nproc - kullanılabilir işlem birimlerinin sayısını basar

KULLANIM

[SEÇENEK]...

AÇIKLAMA

Geçerli süreçteki kullanılabilir işlem birimlerinin sayısını basar, bu sayı işlemci sayısından az olabilir.

Kurulu işlemci sayısını basar.

Mümkünse SAYI işlem birimi yok sayılır.

Yardım metnini basar ve çıkar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

YAZAN

JGiuseppe Scrivano tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/nohup>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) nohup invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0