Scroll to navigation

LS(1) Kullanıcı Komutları LS(1)

İSİM

ls - dizin içeriğini listeler

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

(Öntanımlı olarak içinde bulunulan dizindeki) DOSYA’larla ilgili bilgileri görüntüler. Ne -cftuvSUX seçeneklerinden biri ne de --sort verilmişse, abecesel sıraya göre listeleme yapar.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

. (nokta) ve .. ile başlayan dosyaları gizlemez.

İsimlerinde . ve .. bulunan dosyaları listelemez.

-l ile birlikte her dosyanın yazarını basar.

Basılamayan karakterler için sekizlik tabandaki değerlerini basar.

-l ile birlikte boyutlar BOYUT ile oranlanır. Örn, ’--block-size=M’. Aşağıda, BOYUTlarla ilgili bölümüne bakınız.

~ ile sona eren dosya isimlerini listelemez.

-lt ile birlikte dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamana göre sıralar ve ve bu zamanı gösterir. -l ile birlikte kullanıldığında ise isme göre sıralar ve dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamanı gösterir. Aksi takdirde, dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamana göre sıralar.

Sütunlar halinde listeleme yapar.

Dosya türlerini ayırdetmek için renklendirme yapılıp yapılmayacağı belirtilir. KOŞUL olarak, never (asla), always (daima; öntanımlıdır) veya auto verilebilir.

Sadece dizine ilişkin bilgileri gösterir, içeriğini değil.

Emacs’ın ’dired’ kipi için tasarlanmış çıktı üretir.

Tüm girdiler dizin sırasıyla görüntülenir.

Liste girdilerine */=@| göstergelerinden birini ekler. KOŞUL olarak, never (asla), always (daima; öntanımlıdır) veya auto verilebilir.

* eklenmemesi dışında -F gibi.

SÖZCÜK olarak verilebilecek değerler ve karşılığı olan seçenekler: across -x, commas -m, horizontal -x, long -l, single-column -1, verbose -l, vertical -C

-l --time-style=full-iso seçeneklerine eşdeğerdir.

Dosya sahibini göstermemesi dışında -l gibidir.

Dizinleri dosyalardan önce gruplar. --sort ile birlikte sıralama yapılabilir ama --sort=none gruplamayı iptal eder.

Uzun listelemede grup sütununu göstermez.

-l ve -s ile birlikte, boyutları kullanıcı tarafından kolay okunabilecek biçimde (1K 234M 2G gibi) gösterir.

Yukarıdaki seçeneğe benzer ama 1024 yerine 1000’lik katlar kullanılır (1 MB=1000KB kabul edilir, 1024 değil).

Komut satırındaki sembolik bağlar takip edilir.

Komut satırındaki, dizine sembolik bağlar takip edilir.

Kabuk İFADEsi ile eşleşen girdiler gösterilmez (-a veya -A ile geçersiz kılınan girdiler).

Dosya ismlerini köprüler. KOŞUL olarak, never (asla), always (daima; önatanımlıdır) veya auto verilebilir.

Listedeki girdilere SÖZCÜK ile belirtilen tarzda gösterge ekler: none (öntanımlı değer), classify (-F), file-type (--file-type), slash (-p)

Her dosyanın indis numarasını basar.

Kabuk İFADEsi ile eşleşen girdileri listelemez.

--block-size=1K ile aynıdır. Sadece -s ile birlikte ve dizin toplamlarında kullanılır.

Uzun liste biçimi kullanılır.

Bir sembolik bağın bilgileri gösterilirken, bağın kendisinin değil gösterdiği dosyanın bilgileri gösterilir.

Listeyi virgül ile ayrılmış girdiler halinde gösterir.

Kullanıcı ve grup isimleri yerine numaralarını göstermesi dışında -l gibidir.

Ham dosya isimlerini basar (denetim karakterleri özel olarak değerlendirilmez).

Grup sütununu göstermemesi dışında -l gibidir.

Dizinlere / göstergesini ekler.

Basılamayan denetim karakterlerini ? ile gösterir.

Basılamayan denetim karakterlerini oldukları gibi gösterir (uygulama ls ve çıktı birimi uçbirim olmadıkça öntanımlıdır).

Girdi isimlerini çift tırnak içine alır.

Girdi isimleri tırnak içine alınırken SÖZCÜK ile belirtilen tarz kullanılır: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (QUOTING_STYLE ortam değikenini geçersiz kılar.)

Ters sıralama yapar.

Alt dizinleri ardışık olarak listeler.

Dosyaya ayrılan blok sayısını gösterir.

Dosya boyutuna göre sıralama yapar. En büyüğü önce.

SÖZCÜK ile belirtilen türde sıralama yapılır: extension (uzantısına göre -X), none (yok -U), size (boyuta göre -S), time (zamana göre -t), version (sürüme göre -v).

Zaman bilgisi gösterilirken değişiklik zamanı yerine SÖZCÜK ile belirtilen zaman kullanılır. Erişim zamanı için: atime, access, use. Oluşturulma zamanı için: ctime. Duruma göre: status. Sıralama türü --sort=time olarak belirtildiğinde sıralama burada belirtilen zamana göre yapılır.

-l seçeneği ile çıktılanan listede zaman belirtilen TARZda gösterilir: full-iso, long-iso, iso, locale, +BİÇEM. BİÇEM date(1) komutundaki gibi yorumlanır. Eğer BİÇEM, BİÇEM1<satırsonu>BİÇEM2 biçiminde verilirse, en yeni dosyalara BİÇEM2, daha eski olanlara da BİÇEM1 uygulanır. Eğer BİÇEM ’posix-’ ile başlıyorsa BİÇEM sadece POSIX yereli dışında etkin olur. Ayrıca, TIME_STYLE ortam değişkeni kullanılacak öntanımlı tarzı belirler.

Değişiklik zamanına göre sıralama yapılır. En yenisi önce. --time seçeneğine bakın.

Sekme durakları için 8 yerine, SEKME kullanılır.

-lt ile birlikte erişim zamanına göre ile sıralar ve bu zamanı gösterir. -l ile birlikte kullanıldığında ise isme göre sıralar ve erişim zamanını gösterir. Aksi takdirde, erişim zamanına göre sıralar. En yenisi önce.

Sıralama yapılmaz; girdiler dizindeki sırasına göre listelenir.

Sıralama metin içindeki sürüm numaralarına göre yapılır.

Ekran genişliği SAYI karakterlik kabul edilir.

Listeleme sütunlar halinde değil satıra dizilerek yapılır.

Abecesel sıralama dosya uzantısına göre yapılır.

Her dosyanın güvenlik bağlamını basar.

Çıktılanan satırların sonuna satır sonu karakteri değil NUL (\0) konur.

-1
Listeleme her satıra bir dosya yazılarak yapılır.

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

BOYUT şu dizge ya da eşdeğeri olan tamsayılardan biri ile belirtilebilir: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 ve benzer şekilde G, T, P, E, Z, Y. Bibaytlık birimler de belirtilebilir (KiB=K, MiB=M, ... gibi)

Öntanımlı olarak, dosyaların türlerini ayırdetmek için renkler kullanılmaz. Bu, --color=none kullanımına eşdeğerdir. --color seçeneğinin girdisiz kullanımı --color=always anlamına gelir. Renkli kodlama sadece --color=auto ile ve standart çıktı bir uçbirime (tty) bağlı ise yapılır. Renkler LS_COLORS ortam değişkeninden alınır; dircolors(1) komutu ile kolayca LS_COLORS ortam değişkenine atanabilir.

Çıkış Durumu:

0
Başarı durumunda.

1
Küçük sorunlarda (alt dizine erişememek gibi)

2
Ciddi sorunlarda (komut satırı girdisiinin okunamaması gibi)

YAZAN

Richard Stallman ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/ls>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) ls invocation’

ÇEVİREN

© 2003, 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0