Scroll to navigation

LISTEN(2) Sistem Çağrıları LISTEN(2)

İSİM

listen - soket üzerinde bağlantıları dinler

BİLDİRİM

#include <sys/types.h>          /* NOTLAR’a bakın */
#include <sys/socket.h>

(int sockfd, int backlog);

AÇIKLAMA

listen sockfd ile gösterilen soketi edilgen soket olarak imler ve accept(2) ile gelen bağlantı isteklerini kabul edecek sokete dönüştürür.

sockfd değişkeni SOCK_STREAM veya SOCK_SEQPACKET türünde bir soketin dosya tanıtıcısıdır.

backlog değişkeni sockfd kuyruğunun büyüyebileceği azami uzunluğu tanımlar. Eğer kuyruk tam dolu olduğunda bir bağlantı isteği gelirse, istemci ECONNREFUSED hatası alabilir veya kullanılan protokol yeniden aktarımı destekliyorsa, bağlantı isteği görmezden gelinir, böylece tekrar gelen bağlantı isteği kabul edilir.

DÖNÜŞ DEĞERİ

Başarı durumunda sıfır döner. Hata oluşursa -1 döner ve hata errno değişkenine atanır.

HATALAR

Başka bir soket aynı portu dinliyor.

(İnternet alanı soketleri için) sockfd ile belirtilen soket, önceden bir adres ile ilişkilendirilmemiş ve soketi geçici bir portla ilişkilendirmeye çalışırken geçici port aralığındaki tüm portların kullanımda olduğu anlaşılmış. ip(7) sayfasındaki /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range ile ilgili açıklamaya bakınız.

Belirtilen sockfd uygun bir dosya tanıtıcısı değil.

Belirtilen sockfd’nin bir soketle ilgisi yok.

Soket, listen()’ı destekleyen türde değil.

UYUMLULUK

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.4BSD (listen() ilk defa 4.2BSD ile ortaya çıktı).

NOTLAR

Bağlantıları kabul etmek için aşağıdaki adımlar uygulanır:

1.
socket(2) ile soket oluşturulur.
2.
Diğer soketlerin oluşturulan sokete bağlanabilmesi için oluşturulan soket, bind(2) kullanılarak yerel adres ile ilişkilendirilir.
3.
Gelen bağlantıları kabul etme isteği ve gelen bağlantılar için azami kuyruk uzunluğu listen() ile belirtilir.
4.
Gelen bağlantılar accept(2) ile kabul edilir.

POSIX.1’de, <sys/types.h> dahil edilmeyi gerektirmez ve yine bu başlık dosyası Linux’da gerekmez. Fakat bazı tarihsel (BSD) uygulamalardan ötürü bu başlık dosyası gerekir ve taşınabilir uygulamalar için dahil edilmesi akıllıca olacaktır.

backlog değişkeninin TCP soketleri üzerindeki etkisi Linux 2.2 ile beraber değişti. Artık, tamamlanmamış bağlantı isteklerinin kuyruk uzunluğunu belirlemek yerine, kabul edilmeyi bekleyen kurulmuş soketlerin kuyruk uzunluğunu belirlemektedir. Tamamlanmamış soketler için azami kuyruk uzunluğu /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog kullanılarak tanımlanabilir. Eşzamanlı çerezler (syncookies) etkinleştirildiğinde, mantıksal olarak azami uzunluk yoktur ve bu ayar yok sayılır. Daha fazla bilgi için tcp(7) sayfasına bakınız.

backlog değeri, eğer /proc/sys/net/core/somaxonn’dan daha büyükse, bu değere düşürülür. Linux 5.4’ten bu yana bu dosyanın öntanımlı değeri 4096’dır; eski çekirdeklerde öntanımlı değer 128 idi. 2.4.15’ten önceki çekirdeklerde SOMAXCONN’a 128 değeriyle sabitlenmişti.

ÖRNEKLER

bind(2) sayfasına bakınız.

İLGİLİ BELGELER

accept(2), bind(2), connect(2), socket(2), socket(7).

ÇEVİREN

© 2022 Fatih Koçer
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

6 Eylül 2020 Linux man-pages 5.10