Scroll to navigation

KILL(1) Kullanıcı Komutları KILL(1)

İSİM

kill - süreçlere sinyal gönderir veya sinyalleri listeler

KULLANIM

[-s [SİNYAL|-SİNYAL]] PID...
-l [SİNYAL]...
-t [SİNYAL]...

AÇIKLAMA

kill komutu belirtilen sinyali, belirtilen süreç veya süreç grubuna gönderir veya sinyalleri listeler.

Uzun seçeneklerdeki girdiler zorunlu olsun olmasın kısa seçeneklerde de geçerlidir.

Önemli:
Kullandığınız kabuk burada açıklanandan farklı bir kill komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için kullanmakta olduğunuz kabuğun belgelerine göz atmanız faydalı olabilir.

Gönderilecek SİNYAL belirtilir. Sinyal, adı ile veya numarası ile belirtilebilir.

Sinyal isimlerinin bir listesini basar veya sinyal isimleri ile sinyal numaraları arasında dönüşüm yapar.

Sinyal bilgileri tablosu basar.

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

SİNYALHUP’ gibi bir sinyal ismi, ’1’ gibi bir sinyal numarası veya bir sinyal tarafından sonlandırılmış bir sürecin çıkış durumu olabilir. PID bir tamsayıdır; eğer negatifse bir süreç grubu belirtir.

YAZAN

Paul Eggert tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

kill(2)

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/mknod>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) kill invocation’

ÇEVİREN

© 2003, 2006 Yalçın KOLUKISA
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0