Scroll to navigation

GROUPS(1) Kullanıcı Komutları GROUPS(1)

İSİM

groups - kullanıcının üyesi olduğu grupları basar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [KULLANICI]...

AÇIKLAMA

Her KULLANICI için grup üyeliklerini gösterir. Hiç KULLANICI belirtilmezse geçerli kullanıcının grup üyeliklerini gösterir (groups veritabanı değiştiyse farklılık gösterebilir).

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

David MacKenzie ve James Youngman tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

getent(1)

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/groups>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) groups invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0