Scroll to navigation

EXPAND(1) Kullanıcı Komutları EXPAND(1)

İSİM

expand - sekmeleri boşluklarla değiştirir

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

Her DOSYAnın içindeki sekmeleri boşluklarla değiştirip standart çıktıya basar.
DOSYA verilmezse ya da - olarak verilirse standart girdi okunur.
Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Boşluk oluşturmayan sekmeleri değiştirmez.

Sekmeler 8 değil SAYI karakter olarak ele alınır.

Sekme durakları için virgül ayraçlı LİSTE kullanılır. Açıkça belirtilen son sekme durağından sonra kullanılacak sekme uzunluğunu belirtmek için son belirtilen konumun önüne ’/’ eklenebilir. Ayrıca, kalan sekme duraklarını ilk sütun yerine son belirtilen sekme durağına göre hizalamak için bir ’+’ öneki de kullanılabilir.

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

unexpand(1)

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/expand>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) expand invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0