Scroll to navigation

ENCRYPT(3) Kütüphane İşlevleri ENCRYPT(3)

İSİM

encrypt - 64 bitlik iletileri şifreler
setkey - encrypt() için anahtarı belirler
encrypt_r - 64 bitlik iletileri şifreler (evresel)
setkey_r - encrypt_r() için anahtarı belirler (evresel)

BİLDİRİM

#include _XOPEN_SOURCE    /* Bkz: feature_test_macros(7) */
#include <unistd.h>

(char block[64], int edflag);

#include _XOPEN_SOURCE    /* Bkz: feature_test_macros(7) */
#include <stdlib.h>

(const char *key);

#include _GNU_SOURCE    /* Bkz: feature_test_macros(7) */
#include <crypt.h>

(const char *key, struct crypt_data *data);

(char *block, int edflag, struct crypt_data *data);

Bunların herbiri -lcrypt ile ilintileme gerektirir.

AÇIKLAMA

Artık güvenli kabul edilmeyen DES blok şifresini kullandıkları için crypt(), crypt_r(), setkey() ve setkey_r() glibc-2.28’de kaldırıldı. Uygulamaların libcrypt gibi daha güncel bir şifreleme kütüphanesine geçmesi gerekir.

Bu işlevler 64 bitlik iletileri şifreler ve şifresini çözer. setkey() işlevi encrypt() işlevi tarafından kullanılan anahtarı belirler. Burada kullanılan key değişkeni 64 baytlık bir dizidir ve her baytın değeri 1 ya da 0’dır. key[n] dizisinin n=8*i-1 indisli elemanları yoksayılır, bu durumda asıl anahtar uzunluğu 56 bit olur.

encrypt() işlevi aktarılan tamponda değişiklik yapar, edflag değişkenine 0 aktarılırsa block içeriğini şifreler, 1 aktarılırsa şifresini çözer. key gibi block değişkeni de şifrelenmiş değerin bit gösterimini içerir. Sonuç aynı tampon içinde döner.

Bu iki işlev evresel değildir, yani anahtar verisi statik bellek bölgesinde saklanır. setkey_r() ve encrypt_r() işlevleri evreseldir ve anahtar verisini saklamak için crypt_data veri yapısını kullanır:

struct crypt_data {

char keysched[16 * 8];
char sb0[32768];
char sb1[32768];
char sb2[32768];
char sb3[32768];
char crypt_3_buf[14];
char current_salt[2];
long int current_saltbits;
int direction;
int initialized; };

setkey_r() çağrısından önce data->initialized alanına 0 atanır.

DÖNÜŞ DEĞERİ

Bu işlevler herhangi bir değer döndürmez.

HATALAR

Yukarıdaki işlevler çağrılmadan önce errno değişkeni sıfırlanır. Başarı durumunda değeri değişmez.

İşlev kütüphanede bulunmamaktadır (Örneğin, ABD’nin ihracat sınırlamalarından dolayı).

ÖZNİTELİKLER

Bu bölümde kulllanılan terimlerin açıklamaları attributes(7) sayfasında bulunabilir.

İşlev Öznitelik Değer
encrypt, setkey Evre Güvenliği ÇEG-hayır yarış:crypt
encrypt_r, setkey_r Evre Güvenliği ÇEG-evet

UYUMLULUK

encrypt(), setkey(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SUS, SVr4.

encrypt_r() ve setkey_r() işlevi GNU eklentisidir.

EK BİLGİ

Glibc’deki yararlanım: Bkz. crypt(3)

Glibc’deki özellikler: Gibc-2.2’de bu işlevler DES algoritmasını kullanmaktadır.

ÖRNEKLER

#define _XOPEN_SOURCE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <crypt.h>
int
main(void)
{

char key[64];
char orig[9] = "eggplant";
char buf[64];
char txt[9];
for (int i = 0; i < 64; i++) {
key[i] = rand() & 1;
}
for (int i = 0; i < 8; i++) {
for (int j = 0; j < 8; j++) {
buf[i * 8 + j] = orig[i] >> j & 1;
}
setkey(key);
}
printf("Şifrelenmeden önce: %s\n", orig);
encrypt(buf, 0);
for (int i = 0; i < 8; i++) {
for (int j = 0, txt[i] = ’\0’; j < 8; j++) {
txt[i] |= buf[i * 8 + j] << j;
}
txt[8] = ’\0’;
}
printf("Şifrelemeden sonra: %s\n", txt);
encrypt(buf, 1);
for (int i = 0; i < 8; i++) {
for (int j = 0, txt[i] = ’\0’; j < 8; j++) {
txt[i] |= buf[i * 8 + j] << j;
}
txt[8] = ’\0’;
}
printf("Şifre çözüldükten sonra: %s\n", txt);
exit(EXIT_SUCCESS); }

İLGİLİ BELGELER

cbc_crypt(3), crypt(3), ecb_crypt(3)

ÇEVİREN

© 2004 Emin İslam Tatlı
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

1 Kasım 2020 Linux man-pages 5.10