Scroll to navigation

CRONTAB(1) Kullanıcı Komutları CRONTAB(1)

İSİM

crontab - bağımsız kullanıcılar için crontab dosyalarının işletilmesini sağlar (V3)

KULLANIM

[ -u kullanıcı ] dosya
[ -u kullanıcı ] { -l | -r | -e }

AÇIKLAMA

crontab; Vixie Cron içindeki cron(8) sürecini yürüten tabloları yüklemek, kaldırmak veya listelemek için kullanılan uygulamadır. Her kullanıcı kendi crontab dosyasına sahip olabilir. Bu dosyalar /var dizini içinde olmasına rağmen, doğrudan düzenlenecek şekilde tasarlanmamıştır.

Şayet bir cron.allow (izin) dosyası varsa, bu komutu kullanabilmek için, bu dosyada listelenmiş olmak zorundasınız. Eğer cron.allow dosyası yok fakat bir cron.deny (red) dosyası mevcut ise, bu komutu kullanabilmek için cron.deny dosyası içindeki listede adınızın olmaması gerekir. Eğer bu dosyaların hiçbiri yoksa, ayar seçeneneklerine bağlı olarak, ya sadece root ya da bütün kullanıcılar bu komutu çalıştırma hakkına sahip olabilirler. Buradaki temel nokta ayar seçenekleridir.

-u seçeneği belirtilmişse, bu seçenek ile crontab dosyası çimdiklenecek olan kullanıcının adı belirtilir. Şayet bu seçenek yok ise, crontab komutu çalıştıran kullanıcı olarak "sizin" crontab dosyanızı araştıracaktır. Unutmayın ki; su(8), crontab’ın kafasını karıştırabilir. Eğer crontab’ı su(8) altında kullanacaksanız, güvenlik amacı ile, -u seçeneğiyle kullanmalısınız.

Bu komutun yukarda gösterilen ilk kullanım şekli, belirtilen dosya ya da dosya yerine ’’-’’ verildiğinde standart girdiden yeni bir crontab dosyasını yüklemek için kullanılır.

-l seçeneği, geçerli crontab’ın standart çıktıda görüntülenmesini sağlar.

-r seçeneği, geçerli crontab’ı siler.

-e seçeneği, VISUAL veya EDITOR ortam değişkeni ile belirtilmiş olan metin düzenleyici ile, o anki crontab dosyasını düzenlemek için kullanılır. Metin düzenleyiciden çıktıktan sonra, düzenlenmiş olan crontab dosyası otomatik olarak yüklenecektir.

İLGİLİ BELGELER

crontab(5), cron(8).

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/cron.allow
/etc/cron.deny

STANDARTLAR

crontab komutu, IEEE Std1003.2-1992 (’’POSIX’’) ile uyumludur. Bu yeni komut sözdizimi, klasik SVR3 sözdiziminden farklı olduğu gibi, Vixie Cron’un önceki sürümlerinden de farklılık gösterir.

TANILAMA

Şayet yanlış bir komut sözdizimi ile çalıştırmaya kalkarsanız, kısa bir kullanım bilgisi alırsınız.

YAZAN

Paul Vixie tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

© 2003 Yalçın Kolukısa
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

29 Aralık 1993 cron 3.0