Scroll to navigation

CLEAR(1) Kullanıcı Komutları CLEAR(1)

İSİM

clear - uçbirim ekranını temizler

KULLANIM

[-Ttür]... [-V] [-x]

AÇIKLAMA

clear, mümkün ise ekranınızı, geri kaydırma tamponu dahil ("E3" yetenek eklentisi tanımlıysa) temizler. clear ekranı nasıl temizleyeceğini saptamak için önce TERM ortam değişkeninde verilmiş uçbirim türü için ortama, ardından terminfo veritabanına bakar.

clear, standart çıktıya yazar. Standart çıktı bir dosyaya yönlendirilebilir (bu durumda ekran temizlenmez) ve daha sonra dosya cat ile ekrana yazdırılarak ekran temizlenebilir.

SEÇENEKLER

Uçbirirm tür’ünü belirler. Normalde bu seçenek gereksizdir, çünkü öntanımlı değer TERM ortam değişkeninden alınır. -T belirtilmişse LINES ve COLUMNS ortam değişkenleri de yok sayılır

Bu komutu içeren ncurses paketinin sürümünü gösterir ve çıkar.

"E3" yetenek eklentisini kullanarak uçbirimin geri kaydırma tamponunu temizlemeye çalışmaz.

TARİHÇE

clear ilk olarak 24 Şubat 1979’da 2.79 BSD’de, ardından 1985 yılında Unix’in 8. baskısında göründü.

AT&T tput diye bir komut içeren farklı bir BSD uygulaması (tset) uyarladı ve bunu tput clear çağrısı yapan bir kabuk betiği olan clear komutunda aşağıdaki gibi kullandı:

/usr/bin/tput ${1:+-T$1} clear 2> /dev/null
exit

1989’da Keith Bostic, BSD tput komutunu AT&T tput’una benzer hale getirmek için değiştirdiğinde, clear komutu için şöyle bir kabuk betiği ekledi:

exec tput clear

Komut dosyasının geri kalanı her durumda bir telif hakkı bildirimidir.

1995 yılında ncurses, özgün BSD clear komutundan kendi clear komutunu uyarlamaya başladı (şüphesiz, terminfo ile).

Daha sonra E3 eklentisi geldi:

Haziran 1999’da xterm, ekranı temizlemek için standart denetim dizisine bir eklenti sağladı:

printf ’\033[2J’

kullanarak ekranın sadece görünen kısmını temizlemek yerine

printf ’\033[3J’

kullanarak geri kaydırma da temizlenebilir oldu. Bu, xterm’den kaynaklanan bir özellik olarak XTerm Denetim Dizilimleri altında belgelenmiştir.
  • Birkaç uçbirim geliştiricisi daha, örneğin 2006’da PuTTY, bu özelliği benimsedi.
  • Nisan 2011’de Red Hat’tan bir geliştirici, aynı şeyi yapmak için konsol sürücüsünü değiştirerek Linux çekirdeğine bir yama gönderdi. Linux 3.0 sürümünün bir parçası olan değişiklikte, değişikliğe yol açan Red Hat hata raporuna (#683733) atıfta bulunulmasına rağmen xterm’den bahsedilmedi.
  • Yine, birkaç uçbirim geliştiricisi daha bu özelliği benimsedi. Ancak daha sonraki adım, bu eklentiyi dahil etmek için 2013’te clear uygulamasında yapılan bir değişiklikti.
  • 2013 yılında tput’ta E3 eklentisi “clear” ile gözden kaçmıştı. Bu, 2016’da, tput’un mantığı clear ve tset ile paylaşılacak şekilde yeniden düzenlenerek ele alındı.

TAŞINABİLİRLİK

Ne IEEE Std 1003.1/The Open Group Base Belirtimleri Sayı 7 (POSIX.1-2008) ne de X/Open Curses Sayı 7 belgelerinde tset veya reset’ten bahsedilir.

Sonuncusu tput’u şöyle belgelelendirmiştir: Bir kabuk betiği aracılığıyla ya da bir takma adla (sembolik bağ gibi) tput, clear olarak çalıştırılmak üzere kullanılabilir.

İLGİLİ BELGELER

tput(1), terminfo(5), xterm(1).

ÇEVİREN

© 2004 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

12 Şubat 2022 ncurses-6.3 (patch 20220326)