Scroll to navigation

CHSH(1) Kullanıcı Komutları CHSH(1)

İSİM

chsh - kullanıcının oturum açma kabuğunu değiştirir

KULLANIM

[seçenekler] [KULLANICI]

AÇIKLAMA

chsh, kullanıcının oturum açma kabuğunu değiştirir. Kullanıcının ilk oturum komutunun ismini belirler. Sıradan bir kullanıcı yalnızca kendi oturum açacağı kabuğu değiştirebilirken, sistem yöneticisi herkesinkini değiştirebilir.

SEÇENEKLER

chsh komutuna uygulanan seçenekler:

Yardım metnini görüntüler ve çıkar.

Değişiklikler CHROOT_DİZİNİ altında uygulanır ve CHROOT_DİZİNİindeki yapılandırma dosyaları kullanılır.

Kullanıcının yeni oturum açma kabuğu. Boş bir değer belirtmek sistemin öntanımlı oturum açma kabuğunun kullanılacağı anlamına gelir.

-s seçeneği belirtilmezse, chsh etkileşimli kipe girer ve kullanıcıya geçerli oturum açma kağunun adını göstererek girdi bekler. Yeni bir değer girilmesi kabuğu değiştirir, boş geçilirse geçerli kabuk korunur. Geçerli değer köşeli ayraçların [ ] içinde gösterilir.

EK BİLGİ

Oturum açma kabuğuna getirilen tek kısıtlama, komutun kullanıcısı sistem yöneticisi olmadığı sürece kabuk adının /etc/shells içindekilerden biri olması gerektiğidir ve ardından herhangi bir değer eklenebilir. Oturum açma kabuğu kısıtlanmış bir kullanıcı, oturum açma kabuğunu değiştiremez. Bu nedenle, /etc/shells içine /bin/rsh yerleştirmesi önerilmez, çünkü yanlışlıkla kısıtlı kabuğa geçmek, kullanıcının oturum açma kabuğunu eski değerine döndürmesini engeller.

YAPILANDIRMA

Bu aracın davranışını değiştiren /etc/login.defs yapılandırma değişkenleri:

yes belirtilirse, chsh root tarafından kullanılmıyorsa, herhangi bir değişiklik yapılmadan önce kimlik kanıtlaması yapılması zorunludur.

Parola isteminde kullanılacak dizgeyi belirtmekte kullanılır. "Password: " veya bu dizgenin çevirileri öntanımlıdır. Bu değişkene bir değer atanırsa parola isteminin çevirisi kullanılmayacaktır.

Dizge %s içeriyorsa, parola isteminde yerine kullanıcı ismi konur.

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/passwd
Kullanıcı hesabı bilgileri.

/etc/shells
Geçerli oturum açma kabuklarının listesi.

/etc/login.defs
Sistemdeki parola yapılandırması.

İLGİLİ BELGELER

chfn(1), login.defs(5), passwd(5).

YAZAN

Julianne Frances Haugh ve Nicolas François tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

1 Şubat 2022 Shadow-utils 4.11.1