Scroll to navigation

CHGRP(1) Kullanıcı Komutları CHGRP(1)

İSİM

chgrp - dosyanın grup iyeliğini değiştirir

KULLANIM

[ SEÇENEK ]... GRUP DOSYA...
[ SEÇENEK ]... --reference=ÖRNEK-DOSYA DOSYA...

AÇIKLAMA

Belirtilen her DOSYA’nın ait olduğu grubu GRUP olarak değiştirir. --reference seçeneği ile her DOSYA’nın grubu ÖRNEK-DOSYA’nın grubu ile aynı yapılır.

Uzun seçeneklerdeki zorunlu girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Sadece değişiklik yapıldığında bildirilmesi dışında --verbose gibidir.

Çoğu hata iletisi çıktılanmaz.

İşlem yapılan her dosya için bir tanı bilgisi çıktılanır.

Sembolik bağın kendisi etkilenmez, sadece bağın hedefi etkilenir (öntanımlıdır).

Sembolik bağ etkilenir, sembolik bağın hedefi etkilenmez (sadece sembolik bağ iyeliğinin değiştirilebildiği sistemlerde etkilidir).

Kök dizin (’/’) özellikle işleme alınmaz (öntanımlı).

Kök dizin (’/’) üzerinde ardışık işlem başarısız olur.

Bir GRUP belirtmek yerine ÖRNEK-DOSYA’nın grubu kullanılır.

Dosyalar ve dizinler üzerinde ardışık işlem yapılır.

Yardım metnini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

Aşağıdaki seçenekler, ek olarak -R seçeneği de belirtildiğinde bir dizinin alt dizinlerinde nasıl işlem yapılacağını belirler. Birden fazlası belirtilirse, yalnızca sonuncusu etkili olur.

DOSYA bir dizine sembolik bağ ise, dizin içeriğinde işlem yapılır

Bir dizine sembolik bağ olan bağlar saptandığında işlem bağa değil hedefine uygulanır.

İşlem mümkünse sembolik bağın kendisine uygulanır, hedefine değil (öntanımlı).

ÖRNEKLER

/u dizininin grubunu staff olarak değiştirir.

/u dizininin ve altındaki dosyaların grubunu staff olarak değiştirir.

YAZAN

David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

chown(1), chown(2)
GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) chgrp invocation’

ÇEVİREN

© 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0