Scroll to navigation

DIFF3(1) Användarkommandon DIFF3(1)

NAMN

diff3 - jämför tre filer rad för rad

SYNOPSIS

diff3 [FLAGGA]... MINFIL GAMMALFIL DINFIL

BESKRIVNING

Jämför tre filer rad för rad.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Skriv alla ändringar med markering runt konflikter.
Skriv ut ett ed(1)-skript som innehåller ändringar från GAMMALFIL till DINFIL i MINFIL.
Som -e, men med markeringar runt konflikter.
-3, --easy-only
Som -e, men tag endast med ej överlappande ändringar.
Som -e, men tag endast med överlappande ändringar.
Som -x, men skriv klamrar om konflikter.
Lägg till ”w”- och ”q”-kommandon till ed(1)-skript.
Skriv ut en faktiskt sammanslagen fil, enligt -A om inga andra flaggor ges.
Betrakta alla filer som text.
Tag bort avslutande vagnreturer i indata.
Justera tabulatorer genom att skjuta in en tabulator.
Använd PROGRAM för att jämföra filer.
Använd ETIKETT istället för filnamn (kan upprepas upp till tre gånger).
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Standardformatet för utskrift är en något så när mänskligt läsbar representation av ändringarna.

Flaggorna -e, -E, -x, -X (och motsvarande långa) gör att ett ed-skript skrivs ut istället för standardtext.

Slutligen får flaggan -m (--merge) diff3 att göra sammanslagningen internt och skriva ut den faktiskt sammanslagna filen. För ovanlig indata är detta mer robust än att använda ed(1).

Om en FIL är ”-”, läs standard in. Slutstatus är 0 om allt bra, 1 vid konflikt, 2 vid problem.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Randy Smith.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till: <bug-diffutils@gnu.org>; rapportera synpunkter på översättningen till: <tp-sv@listor.tp-sv.se>.
GNU diffutils hemsida: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
Allmän hjälp med att använda GNU-program: <https://www.gnu.org/gethelp/>

COPYRIGHT

Copyright © 2021 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

cmp(1), diff(1), sdiff(1)

Den fullständiga dokumentationen för diff3 underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och diff3 är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info diff3

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

augusti 2021 diffutils 3.8