Scroll to navigation

CKSUM(1) Användarkommandon CKSUM(1)

NAMN

cksum — beräkna och verifiera filkontrollsummor

SYNOPSIS

cksum [FLAGGA]... [FIL]...

BESKRIVNING

Skriv ut eller verifiera kontrollsummor. Som standard används alroritmen 32-bitars CRC.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Välj kontrollsummetyp att använda. Se KONTROLLSUMMA nedan.
Läs kontrollsummor från FILerna och kontrollera dem.
Kontrollsummelängd i bitar; får inte överskrida det maximala för algoritmen blake2 och måste vara en multipel av 8.
Skapa en kontrollsumma i BSD-stil (standard).
Skapa en kontrollsumma i omvänd stil, utan summestil.
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad, och avaktivera kontrollsekvenser i filnamn.

De fem följande flaggorna är användbara enbart vid verifikation av kontrollsummor:

Misslyckas inte eller rapportera status för saknade filer.
Skriv inte OK för varje verifierad fil.
Skriv inte ut något, statuskoden visar resultatet.
Returnera nollskilt vid felformaterade kontrollsummerader.
Varna för felaktigt formaterade kontrollsummerader.
Indikera vilken implementation som används.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

KONTROLLSUMMA styr kontrollsummealgoritmen och standardutmatningsfarmatet and:

(likvärdigt med sum -s)
(likvärdigt med sum -r)
(likvärdigt med cksum)
(likvärdigt med md5sum)
(likvärdigt med sha1sum)
(likvärdigt med sha224sum)
(likvärdigt med sha256sum)
(likvärdigt med sha384sum)
(likvärdigt med sha512sum)
(likvärdigt med b2sum)
(endast tillgängligt genom cksum)

Vid kontroll skall indata vara den tidigare utdatan av detta program, eller ett likvärdigt fristående program.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Padraig Brady och Q. Frank Xia.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/cksum>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) cksum invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2022 GNU coreutils 9.1