Scroll to navigation

ttyS(4) Device Drivers Manual ttyS(4)

NAZWA

ttyS - linie terminali szeregowych

OPIS

ttyS[0-3] są urządzeniami znakowymi linii terminali szeregowych.

Tworzy się je zazwyczaj poleceniami:


mknod -m 660 /dev/ttyS0 c 4 64 # base address 0x3f8
mknod -m 660 /dev/ttyS1 c 4 65 # base address 0x2f8
mknod -m 660 /dev/ttyS2 c 4 66 # base address 0x3e8
mknod -m 660 /dev/ttyS3 c 4 67 # base address 0x2e8
chown root:tty /dev/ttyS[0-3]

PLIKI

/dev/ttyS[0-3]

ZOBACZ TAKŻE

chown(1), mknod(1), tty(4), agetty(8), mingetty(8), setserial(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Olszewski <alder@amg.net.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.03