Scroll to navigation

TIMEOUT(1) Polecenia użytkownika TIMEOUT(1)

NAZWA

timeout - uruchamia polecenie z limitem czasu

SKŁADNIA

timeout [OPCJA] CZAS-TRWANIA POLECENIE [ARGUMENTY]...
timeout [OPCJA]

OPIS

Uruchamia POLECENIE i zabija je, jeśli jest wciąż aktywne po danym CZASIE-TRWANIA.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

--preserve-status

wychodzi z tym samym kodem zakończenia co POLECENIE, nawet jeśli
polecenie się przeterminowało

--foreground

Jeśli polecenie timeout nie jest uruchomione bezpośrednio w powłoce interaktywnej,
pozwala POLECENIU czytać z TTY i otrzymywać sygnały TTY. W tym trybie, procesy potomne POLECENIA nie podlegają ograniczeniu czasu.

-k, --kill-after=CZAS-TRWANIA

wysyła także sygnał KILL, jeśli POLECENIE wciąż działa
po wysłaniu pierwszego sygnału

-s, --signal=SYGNAŁ

określa sygnał wysłany po CZASIE-TRWANIA;
SYGNAŁ może być nazwą (np. HUP) lub numerem. Listę sygnałów można otrzymać wykonując polecenie kill -l
diagnose to stderr any signal sent upon timeout
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

DURATION is a floating point number with an optional suffix: 's' for seconds (the default), 'm' for minutes, 'h' for hours or 'd' for days. A duration of 0 disables the associated timeout.

Upon timeout, send the TERM signal to COMMAND, if no other SIGNAL specified. The TERM signal kills any process that does not block or catch that signal. It may be necessary to use the KILL signal, since this signal can't be caught.

EXIT status:

124
if COMMAND times out, and --preserve-status is not specified
125
if the timeout command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
137
if COMMAND (or timeout itself) is sent the KILL (9) signal (128+9)
-
the exit status of COMMAND otherwise

BŁĘDY

Część platform nie obsługuje obecnie czasów oczekiwania po roku 2038.

AUTOR

Napisane przez Padraiga Bradyego.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

kill(1)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/timeout>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) timeout invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1