Scroll to navigation

MKFS(8) Administracja systemem MKFS(8)

NAZWA

mkfs - buduje linuksowy system plików

SKŁADNIA

mkfs [opcje] [-t typ] [opcje-systemu-plików] urządzenie [rozmiar]

OPIS

Ten interfejs do mkfs jest przestarzały. Proszę korzystać z narzędzia mkfs odpowiedniego dla danego systemu plików: mkfs.<typ>

mkfs służy do budowania linuksowego systemu plików na zadanym urządzeniu, zwykle partycji dysku twardego. Argument urządzenie jest albo nazwą urządzenia (np. /dev/hda1, /dev/sdb2) lub zwykłym plikiem, który powinien zawierać system plików. Argument rozmiar jest liczbą bloków, jakie zostaną użyte do zadanego systemu plików.

The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

W rzeczywistości mkfs jest po prostu interfejsem do różnych poleceń budujących systemy plików (mkfs.typ-systemu-plików) dostępnych w Linuksie. Polecenie budowanie odpowiednie dla danego typu systemu plikowego wyszukiwane jest tylko w zmiennej środowiskowej PATH. Proszę przeglądnąć strony podręcznika właściwe dla poleceń budowania konkretnych systemów plików, aby dowiedzieć się więcej.

OPCJE

-t, --type typ

Określa typ tworzonego systemu plików. Jeśli nie podano, używany jest domyślny (obecnie ext2).

opcje-systemu-plików

Opcje specyficzne dla danego systemu plikowego, jakie mają zostać przekazane do faktycznego polecenia tworzenia systemu plików.

-V, --verbose

Wyświetla w trybie szczegółowym, włącznie ze wszystkimi opcjami specyficznymi dla danego systemu plików, jakie są wykonywane. Podanie tej opcji więcej niż raz, zapobiega wykonywaniu jakichkolwiek poleceń specyficznych dla danego systemu plików. Jest to przydatne tylko do testowania.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Print version and exit. (Option -V will display version information only when it is the only parameter, otherwise it will work as --verbose.)

BŁĘDY

Wszystkie opcje ogólne muszą poprzedzać i nie mogą być łączone z opcjami specyficznymi dla systemu plików. Niektóre z programów tworzących systemy plików nie rozpoznają automatycznie wielkości urządzania i wymagają podania parametru rozmiar.

AUTORZY

David Engel <david@ods.com>, Fred N. van Kempen <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>, Ron Sommeling <sommel@sci.kun.nl>.

Niniejsza strona podręcznika została bezwstydnie zaadaptowana z wersji Remy'ego Carda do systemu plików ext2.

ZOBACZ TAKŻE

fs(5), badblocks(8), fsck(8), mkdosfs(8), mke2fs(8), mkfs.bfs(8), mkfs.ext2(8), mkfs.ext3(8), mkfs.ext4(8), mkfs.minix(8), mkfs.msdos(8), mkfs.vfat(8), mkfs.xfs(8)

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem <https://github.com/util-linux/util-linux/issues>.

DOSTĘPNOŚĆ

The mkfs command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 maja 2022 r. util-linux 2.38.1