Scroll to navigation

hd(4) Device Drivers Manual hd(4)

NAZWA

hd - urządzenia twardych dysków MFM/IDE

OPIS

Urządzenia hd* to urządzenia blokowe umożliwiające dostęp do twardych dysków MFM/IDE w trybie surowym. Dysk master na pierwszym kontrolerze IDE (numer główny urządzenia jest równy 3) to hda; dysk slave to hdb. Dysk master drugiego kontrolera (numer główny urządzenia to 22) to hdc, a slave - hdd.

General IDE block device names have the form hdX, or hdXP, where X is a letter denoting the physical drive, and P is a number denoting the partition on that physical drive. The first form, hdX, is used to address the whole drive. Partition numbers are assigned in the order the partitions are discovered, and only nonempty, nonextended partitions get a number. However, partition numbers 1–4 are given to the four partitions described in the MBR (the "primary" partitions), regardless of whether they are unused or extended. Thus, the first logical partition will be hdX5. Both DOS-type partitioning and BSD-disklabel partitioning are supported. You can have at most 63 partitions on an IDE disk.

Na przykład /dev/hda odnosi się do całości pierwszego dysku IDE w systemie; /dev/hdb3 odnosi się do trzeciej partycji "podstawowej" DOS na drugim dysku.

Tworzy się je zazwyczaj poleceniami:


mknod -m 660 /dev/hda b 3 0
mknod -m 660 /dev/hda1 b 3 1
mknod -m 660 /dev/hda2 b 3 2
...
mknod -m 660 /dev/hda8 b 3 8
mknod -m 660 /dev/hdb b 3 64
mknod -m 660 /dev/hdb1 b 3 65
mknod -m 660 /dev/hdb2 b 3 66
...
mknod -m 660 /dev/hdb8 b 3 72
chown root:disk /dev/hd*

PLIKI

/dev/hd*

ZOBACZ TAKŻE

chown(1), mknod(1), sd(4), mount(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Olszewski <alder@amg.net.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03