Scroll to navigation

HALT(8) halt HALT(8)

NAZWA

halt, poweroff, reboot - zatrzymuje, wyłącza lub przeładowuje komputer

SKŁADNIA

halt [OPCJE...]

poweroff [OPCJE...]

reboot [OPCJE...]

OPIS

halt, poweroff, reboot służy do zatrzymania, wyłączenia lub przeładowania komputera. Wszystkie trzy polecenia przyjmują te same opcje.

OPCJE

Obsługiwane są następujące opcje:

--help

Wyświetla krótki komunikat pomocy i wychodzi.

--halt

Zatrzymuje komputer, niezależnie od tego, którego z trzech poleceń użyto.

-p, --poweroff

Power-off the machine, when either halt or poweroff is invoked. This option is ignored when reboot is invoked.

--reboot

Przeładowuje komputer, niezależnie od tego, którego z trzech poleceń użyto.

-f, --force

Force immediate halt, power-off, reboot. If specified, the command does not contact the init system. In most cases, filesystems are not properly unmounted before shutdown. For example, the command reboot -f is mostly equivalent to systemctl reboot -ff, instead of systemctl reboot -f.

-w, --wtmp-only

Dokonuje jedynie wpisu wtmp , bez rzeczywistego zatrzymania, wyłączenia lub przeładowania.

-d, --no-wtmp

Nie dokonuje wpisu wtmp.

-n, --no-sync

Nie wykonuje synchronizacji twardych dysków/nośników danych przed zatrzymaniem, wyłączeniem lub przeładowaniem.

--no-wall

Nie wysyła komunikatu wall przed zatrzymaniem, wyłączeniem lub przeładowaniem.

KOD ZAKOŃCZENIA

W przypadku powodzenia zwracane jest 0, w razie błędu kod jest niezerowy.

UWAGI

Polecenia zaimplementowano w sposób zapewniający podstawową kompatybilność z pierwotnymi poleceniami z SysV. Argumenty halt, poweroff, reboot narzędzia systemctl(1) obsługują te same funkcje oraz kilka dodatkowych.

Proszę zauważyć, że na wielu systemach SysV polecenie halt było synonimem poweroff, tzn. oba polecenia powodowały wyłączenie komputera. W systemd jest to dokładniejsze, halt powoduje zatrzymanie komputera (z pozostawieniem włączonego zasilania), a do wyłączenia komputera należy użyć poweroff.

ZOBACZ TAKŻE

systemd(1), systemctl(1), shutdown(8), wall(1)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

systemd 252