Scroll to navigation

E2LABEL(8) System Manager's Manual E2LABEL(8)

NAZWA

e2label - zmienia etykietę systemu plików ext2/ext3/ext4

SKŁADNIA

e2label urządzenie [ etykieta-woluminu ]

OPIS

e2label wyświetla lub zmienia etykietę woluminu typu ext2, ext3 lub ext4 położonego na danym urządzeniu.

Jeśli brak jest opcjonalnego argumentu etykieta-woluminu, to e2label wyświetli po prostu bieżącą etykietę woluminu.

If the optional argument volume-label is present, then e2label will set the volume label to be volume-label. Ext2 volume labels can be at most 16 characters long; if volume-label is longer than 16 characters, e2label will truncate it and print a warning message. For other file systems that support online label manipulation and are mounted e2label will work as well, but it will not attempt to truncate the volume-label at all.

Można również ustawić etykietę woluminu przy pomocy opcji -L polecenia tune2fs(8).

AUTOR

e2label zostało napisane przez Theodore'a Ts'o (tytso@mit.edu).

DOSTĘPNOŚĆ

e2label jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępne na stronie http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

mke2fs(8), tune2fs(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2023 E2fsprogs wersja 1.47.0