Scroll to navigation

CHCON(1) Polecenia użytkownika CHCON(1)

NAZWA

chcon - zmienia kontekst bezpieczeństwa pliku

SKŁADNIA

chcon [OPCJA]... KONTEKST PLIK...
chcon [OPCJA]... [-u UŻYTKOWNIK] [-r ROLA] [-l ZAKRES] [-t TYP] PLIK...
chcon [OPCJA]... --reference=PLIK-WZORC PLIK...

OPIS

Zmienia kontekst bezpieczeństwa SELinux każdego z PLIKÓW na KONTEKST. Z opcją --reference zmienia kontekst bezpieczeństwa każdego PLIKU na taki sam, jaki posiada PLIK-WZORC.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

działa na plikach wskazywanych przez dowiązania symboliczne (tak jest domyślnie), zamiast na samych dowiązaniach
zmiany dotyczą samych dowiązań symbolicznych zamiast plików, które one wskazują
ustawia UŻYTKOWNIKA w docelowym kontekście bezpieczeństwa
ustawia ROLĘ w docelowym kontekście bezpieczeństwa
ustawia TYP w docelowym kontekście bezpieczeństwa
ustawia ZAKRES w docelowym kontekście bezpieczeństwa
nie traktuje katalogu głównego / w sposób specjalny (domyślnie)
odmawia działania rekurencyjnego na /
używa kontekstu bezpieczeństwa PLIKU-WZORC zamiast podawania wartości KONTEKSTU
działa rekurencyjnie na plikach i katalogach
wyświetla informacje diagnostyczne o każdym przetwarzanym pliku

Następujące opcje modyfikują sposób, w jaki program przemieszcza się po hierarchii katalogów, jeśli podano także opcję -R. Jeśli podano kilka opcji, używana jest ostatnia z podanych.

jeśli argument wiersza poleceń jest dowiązaniem symbolicznym do katalogu, podąża za nim
podąża za każdym napotkanym dowiązaniem symbolicznym do katalogu
nie podąża za żadnymi dowiązaniami symbolicznymi (domyślnie)
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Russella Cokera i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chcon>
lub lokalnie, za pomocą info 'coreutils) chcon invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2022 GNU coreutils 9.1