Scroll to navigation

captoinfo(1) General Commands Manual captoinfo(1)

NAZWA

captoinfo - konwersja opisu terminali w formacie termcap do formatu terminfo

SKŁADNIA

captoinfo [-vn szerokość] [-V] [-1] [-w szerokość] plik ...

OPIS

captoinfo looks in each given text file for termcap descriptions. For each one found, an equivalent terminfo description is written to standard output. Termcap tc capabilities are translated directly to terminfo use capabilities.

Jeżeli nazwa pliku nie zostanie podana w linii poleceń, jest ona pobierana ze zmiennej środowiskowej TERMCAP. Jeżeli w zmiennej TERMCAP znajduje się pełna ścieżka do pliku, pobierane są z niego jedynie dane terminala opisywanego zmienną środowiskową TERM. Jeżeli zmienna TERMCAP nie istnieje, czytany jest plik /etc/terminfo.

wypisz informacje na temat działania programu na standardowe wyjście błędu.
wypisz numer wersji programu na standardowe wyjście błędu i zakończ działanie.
-1
wypisuj po jednym polu w każdej linii. W przeciwnym wypadku w każdej linii znajdzie się kilka pól tak, aby nie przekroczyć 60 znaków w linii.
ustaw długość linii na szerokość znaków.

PLIKI

/etc/terminfo
Skompilowana baza danych o terminalach.

KONWERSJA NIESTANDARDOWYCH OPISÓW MOżLIWOśCI TERMINALI

Część przestarzałych niestandardowych możliwości zostanie przez captoinfo automatycznie przekształcona do standardowej postaci w formacie terminfo (SVr4/XSI Curses). Po każdej konwersji tego rodzaju program wypisze informację na standardowe wyjście błędów umożliwiając użytkownikowi sprawdzenie, czy nie doszło do przypadkowej translacji przypadkowej wartości lub błędu syntaktycznego.

Niestand Stand Pochodzenie Terminfo
nazwa nazwa capability
BO mr AT&T enter_reverse_mode
CI vi AT&T cursor_invisible
CV ve AT&T cursor_normal
DS mh AT&T enter_dim_mode
EE me AT&T exit_attribute_mode
FE LF AT&T label_on
FL LO AT&T label_off
XS mk AT&T enter_secure_mode
EN @7 XENIX key_end
GE ae XENIX exit_alt_charset_mode
GS as XENIX enter_alt_charset_mode
HM kh XENIX key_home
LD kL XENIX key_dl
PD kN XENIX key_npage
PN po XENIX prtr_off
PS pf XENIX prtr_on
PU kP XENIX key_ppage
RT @8 XENIX kent
UP ku XENIX kcuu1
KA k; Tek key_f10
KB F1 Tek key_f11
KC F2 Tek key_f12
KD F3 Tek key_f13
KE F4 Tek key_f14
KF F5 Tek key_f15
BC Sb Tek set_background
FC Sf Tek set_foreground
HS mh Iris enter_dim_mode

Plik termcap w sytemie XENIX zawierał opis zestawu rozszerzonych możliwości takich, jak rysowanie formularzy, korzystających ze znaków z górnej połowy zestawu ASCII na komputerach IBM PC. Oto one:

Cap Graphic
G2 upper left
G3 lower left
G1 upper right
G4 lower right
GR pointing right
GL pointing left
GU pointing up
GD pointing down
GH horizontal line
GV vertical line
GC intersection
G6 upper left
G7 lower left
G5 upper right
G8 lower right
Gr tee pointing right
Gr tee pointing left
Gu tee pointing up
Gd tee pointing down
Gh horizontal line
Gv vertical line
Gc intersection
GG acs magic cookie count

Jeżeli w opisie terminala pojawi się jednoliniowy opis możliwości, jest on przekształcany do postaci ciągu acsc. Opisy dwuliniowe oraz opisy GG są pomijane, zaś program wypisuje komunikat ostrzegawczy.

System AIX firmy IBM posiada bazę terminfo opartą na terminfo systemu SVr1 niekompatybilną z formatem SVr4. Następujące rozszerzenia systemu AIX są przekształcane automatycznie.

IBM XSI
ksel kslt
kbtab kcbt
font0 s0ds
font1 s1ds
font2 s2ds
font3 s3ds

Dodatkowo opis możliwości box1 charakterystyczny dla systemu AIX jest automatycznie przekształcany do postaci ciągu acsc.

Biblioteka terminfo Hewlett-Packarda obsługuje dwie niestandardowe możliwości terminfo: meml (blokada pamięci) oraz memu (odblokowanie pamięci). Są one pomijane i wysyłany jest komunikat ostrzegawczy.

UWAGI

This utility is actually a link to tic(1), running in -I mode. You can use other tic options such as -f and -x.

The verbose option is not identical to SVr4's. Under SVr4, instead of following the -v with a trace level n, you repeat it n times.

PRZENOŚNOŚĆ

X/Open Curses, Issue 7 (2009) describes tic briefly, but omits this program. SVr4 systems provide captoinfo as a separate application from tic.

NetBSD does not provide this application.

ZOBACZ TAKŻE

infocmp(1), ncurses(3NCURSES), terminfo(5)

This describes ncurses version 6.4 (patch 20221231).

AUTOR

Eric S. Raymond <esr@snark.thyrsus.com> i
Thomas E. Dickey <dickey@invisible-island.net>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Tomasz Kłoczko <kloczek@rudy.mif.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.