Scroll to navigation

memmove(3) Library Functions Manual memmove(3)

NAZWA

memmove - kopiuje obszar pamięci

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <string.h>
void *memmove(void dest[.n], const void src[.n], size_t n);

OPIS

Funkcja memmove() kopiuje n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru pamięci dest. Obszary te mogą na siebie nachodzić: kopiowane odbywa się tak jakby bajty z src były najpierw skopiowane do nowej tymczasowej tablicy, nie zahaczającej ani o src, ani o dest, a następnie z tej tymczasowej tablicy zostały skopiowane do dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memmove() zwraca wskaźnik do dest.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
memmove() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

bcopy(3), bstring(3), memccpy(3), memcpy(3), strcpy(3), strncpy(3), wmemmove(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Jarosław Beczek <bexx@poczta.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

29 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03