Scroll to navigation

idle(2) System Calls Manual idle(2)

NAZWA

idle - powoduje pracę jałową (bezczynność) procesu 0

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
int idle(void);

OPIS

idle() jest wewnętrzną funkcją systemową, używaną podczas startu systemu. Zaznacza strony procesu jako podlegające wymianie, obniża jego priorytet i wchodzi w główną pętlę przydzielającą zadania. idle() nigdy się nie kończy.

idle() może być wywoływane tylko przez proces 0. Każdy inny proces, nawet z uprawnieniami administratora otrzyma EPERM.

WARTOŚĆ ZWRACANA

idle() dla procesu 0 nigdy nie wraca, a dla procesów użytkownika zawsze zwracane jest -1.

BŁĘDY

Zawsze dla procesów użytkownika.

WERSJE

Począwszy od Linuksa 2.3.13 ta funkcja systemowa już nie istnieje.

STANDARDY

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa i nie powinna być wykorzystywana w programach, które mają być przenośne.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

4 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03