Scroll to navigation

SPLIT(1) Opdrachten voor gebruikers SPLIT(1)

NAAM

split - splits een bestand in delen

SAMENVATTING

split [OPTIE]... [BESTAND [VOORVOEGSEL]]

BESCHRIJVING

Schrijft stukken van de INVOER met een vaste grootte naar VOORVOEGSELaa, VOORVOEGSELab, VOORVOEGSELac, ...; de standaardgrootte is 1000 regels en het standaard VOORVOEGSEL is 'x'.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

achtervoegsels gebruiken met deze lengte (standaard 2)
dit achtervoegsel achter bestandsnamen plakken
dit aantal bytes in elk uitvoerbestand plaatsen
sla structuren van maximaal N bytes op per uitvoer bestand
gebruik cijfers i.p.v. letters als achtervoegsels, niet alfabetisch
als -d, maar met VANAF als startwaarde
gebruik HEX achtervoegsels, beginnend bij 0, niet alfabetisch
als -x, maar met VANAF als startwaarde
met '-n': geen lege bestanden produceren
naar dit commando schrijven; bestandsnaam is $FILE
dit aantal regels in elk uitvoerbestand plaatsen
dit soort uitvoerbestanden produceren; zie hieronder
te gebruiken record-scheidingsteken in plaats van nieuwe regel; '\0' (nul) geeft het NUL-teken aan
invoer direct naar uitvoer kopiëren met '-n r/...'
een melding tonen vóór openen van elk uitvoerbestand
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

GROOTTE is een geheel getal met een optionele eenheid (bijv. 10K is 10*1024). Mogelijke eenheden zijn: K, M, G, T, P, E, Z, Y (machten van 1024) of KB, MB, ... (machten van 1000). Binaire prefixen mogen ook gebruikt worden: KiB=K, MiB=M, etc.

BROKKEN mag zijn:

in N bestanden splitsen afhankelijk van invoergrootte
de K-de uit N naar standaarduitvoer sturen
in N bestanden splitsen zonder regels of records af te breken
de K-de uit N naar standaarduitvoer sturen zonder dingen af te breken
als 'l/N' maar round robin-verdeling gebruiken
als 'r/N' maar alleen de K-de uit N naar standaarduitvoer sturen

AUTEUR

Geschreven door Torbjorn Granlund en Richard M. Stallman.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/split>
of lokaal via: info '(coreutils) split invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2022 GNU coreutils 9.1