Scroll to navigation

SORT(1) Opdrachten voor gebruikers SORT(1)

NAAM

sort - sorteer regels in tekst bestand

SAMENVATTING

sort [OPTIE]... [BESTAND]...
sort [OPTIE]... --files0-from=LIJSTBESTAND

BESCHRIJVING

Stuurt gegeven BESTAND(en) samengevoegd en gesorteerd naar standaarduitvoer.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm. Sorteeropties:

voorloopwitruimte negeren
alleen witruimte, letters en cijfers beschouwen
kleine letters als hoofdletters beschouwen
volgens algemene numerieke waarden vergelijken
alleen afdrukbare tekens beschouwen
ordenen: (onbekend) < 'JAN' < ... < 'DEC'
leesbare getallen vergelijken (bijv.: 2K 1G)
ordenen volgens numerieke waarden
husselen, maar identieke sleutels groeperen; zie shuf(1)
BESTAND is bron van willekeurige bytes
het resultaat van de vergelijking omkeren
volgens deze methode sorteren; WOORD kan zijn: general-numeric -g, human-numeric -h, month -M, numeric -n, random -R, version -V
logisch sorteren op (versie)nummers in de naam

Andere opties:

hoogstens dit aantal invoeren ineens samenvoegen; bij meer, tijdelijke bestanden gebruiken
controleren of invoer gesorteerd is; niet sorteren
als -c, maar geen melding geven bij de eerste verkeerde regel
tijdelijke bestanden met PROG comprimeren; decomprimeren met 'PROG -d'
het regel deel markeren waarop gesorteerd wordt, en waarschuwingen geven bij vreemd gebruik
invoer lezen uit de bestanden die opgesomd staan in LIJSTBESTAND, waar elke naam eindigt op een 0-byte; als LIJSTBESTAND '-' is, dan namen van standaardinvoer lezen
sorteren via een sleutel; de SLEUTELOPGAVE geeft locatie en type (zie hieronder)
gesorteerde bestanden samenvoegen; niet sorteren
resultaat naar BESTAND i.p.v. naar standaarduitvoer
het sorteren stabiliseren door uitschakelen van de noodvergelijking als niets werkt
te gebruiken grootte voor hoofdgeheugenbuffer
veldscheidingsteken i.p.v. overgang naar witruimte
te gebruiken map voor tijdelijke bestanden, in plaats van $TMPDIR of /tmp; meerdere opties geven meerdere mappen
te gebruiken aantal parallelle sorteerprocessen
zonder -c: van gelijken alleen de eerste tonen; met -c: op strikte ordening controleren
regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

SLEUTELOPGAVE is van de vorm VN[.TP][OPTIES][,VN[.TP][OPTIES]] voor de starten stopposities, waarin VN het veldnummer is en TP de tekenpositie in het veld, beide tellend vanaf 1, en de stoppositie is standaard het eind van de regel. Als noch -t noch -b gegeven is, worden tekens in een veld geteld vanaf het begin van de voorafgaande witruimte. OPTIES bestaat uit één of meer één letter sorteeropties [bdfgiMnRrV], die globale sorteeropties voor die sorteersleutel overstijgen. Als er geen enkele sleutel gegeven is, dan wordt de hele regel als sleutel gebruikt. Gebruik --debug om sleutelgebruik te diagnosticeren.

GROOTTE mag gevolgd worden door een vermenigvuldigings achtervoegsel: % =1% van het geheugen, b =1, K =1024 (standaard), M =1024*1024, G ==1024*1024*1024, en zo verder voor T, P, E, Z, en Y.

**WAARSCHUWING**: De taalregio gespecificeerd in de omgeving beïnvloedt de sorteervolgorde. Stel 'LC_ALL=C' in voor de traditionele sorteervolgorde die de gewone bytewaarde gebruikt.

AUTEUR

Geschreven door Mike Haertel en Paul Eggert.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

shuf(1), uniq(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sort>
of lokaal via: info '(coreutils) sort invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2022 GNU coreutils 9.1