Scroll to navigation

SHA384SUM(1) Opdrachten voor gebruikers SHA384SUM(1)

NAAM

sha384sum - SHA384-controlesommen berekenen of controleren

SAMENVATTING

sha384sum [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Toont of controleert SHA384-controlesommen (384-bits).

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

in binaire modus lezen
controlesommen uit BESTAND(en) lezen en controleren
een controlesom in BSD-stijl genereren
in tekstmodus lezen (standaard)
elke regel afsluiten met 0-byte, niet met nieuwe regel, en bestandsnaam-escapes uitschakelen

De volgende vijf opties gelden alleen bij het controleren van controlesommen:

ontbrekende bestanden stilzwijgend overslaan
geen 'goed' tonen voor elk met succes gecontroleerd bestand
niets naar de uitvoer sturen; de afsluitwaarde toont succes
met niet-nul afsluiten bij onjuist opgemaakte controlesom regels
waarschuwen bij onjuist opgemaakte controlesom regels
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

De sommen worden berekend zoals beschreven in FIPS-180-2. Bij het controleren moet de invoer voormalige uitvoer van dit programma zijn. De standaardmodus toont voor elk BESTAND een regel met een controlesom, een spatie, een teken voor de invoer modus ('*' voor binair, ' ' voor tekst of waar binair onbeduidend is), en de naam van elk BESTAND.

Noot: op GNU-systemen is er geen verschil tussen binaire modus en tekstmodus.

AUTEUR

Geschreven door Ulrich Drepper, Scott Miller en David Madore.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

cksum(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sha384sum>
of lokaal via: info '(coreutils) sha2 utilities'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2022 GNU coreutils 9.1