Scroll to navigation

PR(1) Opdrachten voor gebruikers PR(1)

NAAM

pr - converteer tekst bestanden t.b.v. afdrukken

SAMENVATTING

pr [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Maakt van de gegeven BESTAND(en) pagina's of kolommen, om ze af te drukken.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

+EERSTE_PAGINA[:LAATSTE_PAGINA], --pages=EERSTE_PAGINA[:LAATSTE_PAGINA]
met afdrukken beginnen bij EERSTE_PAGINA (en stoppen bij LAATSTE_PAGINA)
dit aantal kolommen gebruiken, en verticaal afdrukken tenzij -a gegeven is; het aantal regels per kolom voor elke pagina gelijk houden
kolommen horizontaal i.p.v. verticaal afdrukken (wordt samen met -KOLOMMEN gebruikt)
dakje-notatie (^G) en octale backslash-notatie gebruiken
tussen elk paar regels een lege regel toevoegen
te gebruiken opmaak voor de kopdatum
elk TEKEN (standaard de tab) in de invoer vervangen door BREEDTE (standaard 8) aan spaties
nieuwepagina-tekens i.p.v. nieuweregel-tekens gebruiken om pagina's te scheiden; paginakop bekorten van 5 tot 3 regels en geen paginavoet printen
gecentreerde tekst ipv bestandsnaam gebruiken in paginakop; -h "" zou een blanco regel printen; gebruik niet -h""
BREEDTE (standaard 8) aan spaties vervangen door TEKEN (standaard een tab)
volle regels aan elkaar plakken; schakelt regelafbreking van -W uit; kolommen worden niet uitgelijnd; --sep-string[=TEKST] stelt scheidingstekens in
stel de te gebruiken PAGINALENGTE op (66) regels (standaard 56 regels tekst en met -F 63). Impliceert -t als PAGINALENGTE <= 10
de bestanden naast elkaar printen, elk in een kolom; lange regels afkappen, tenzij -J gegeven is
regels nummeren (met gegeven AANTAL cijfers (standaard 5) en daarna TEKEN (standaard een tab)); het tellen begint standaard bij de eerste regel van het invoerbestand
te gebruiken GETAL voor de eerste te printen regel op de eerste te printen pagina (zie +EERSTEPAGINA)
elke regel dit aantal spaties (standaard nul) naar rechts verschuiven; heeft geen invloed op -w en -W; de MARGE wordt opgeteld bij PAGINABREEDTE
geen waarschuwing geven als bestand niet geopend kan worden
kolommen scheiden door een enkel TEKEN; dit teken is standaard het TAB-teken (zonder -w) of geen (met -w); -s[TEKEN] schakelt regel afbreken uit voor de drie kolomopties (-KOLOMMEN|-a -KOLOMMEN|-m) behalve als ook -w gegeven is
kolommen scheiden door TEKST; zonder -S is deze tekst standaard een TAB-teken als met -J, anders een spatie (hetzelfde als -S" "); heeft geen invloed op kolomopties
paginakop- en voetteksten weglaten; standaard wanneer PAGINALENGTE <= 10
paginakop- en voetteksten weglaten en nieuwepagina-tekens in de invoer negeren
octale backslash- notatie gebruiken voor stuurcodes
te gebruiken paginabreedte (standaard 72) bij meerdere tekstkolommen; -s[TEKEN] schakelt de standaardbreedte uit
te gebruiken paginabreedte (standaard 72); lange regels afkappen, tenzij -J gegeven is;-S en -s hebben geen invloed
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

AUTEUR

Geschreven door Pete TerMaat en Roland Huebner.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/pr>
of lokaal via: info '(coreutils) pr invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

September 2022 GNU coreutils 9.1