Scroll to navigation

intro(5) File Formats Manual intro(5)

NAAM

intro - introductie van bestandsformaten en bestandssystemen

BESCHRIJVING

Sectie 5 van de handleiding beschrijft een aantal bestandsformaten, en daarnaast de daarmee corresponderende C structuren, indien van toepassing.

Als toevoeging bevat deze sectie een aantal pagina´s die verschillende bestandssystemen documenteren.

OPMERKINGEN

Auteurs en auteursrechten

Zie de kop van de man-pagina bron voor de namen van auteur(s) en auteursrechten. Merk op dat deze verschillend kunnen zijn voor verschillende pagina's!

ZIE OOK

standards(7)

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

30 oktober 2022 Linux man-pagina's 6.03