Scroll to navigation

ioctl(2) System Calls Manual ioctl(2)

NAAM

ioctl - manipuleer apparaat

BIBLIOTHEEK

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

SAMENVATTING

#include <sys/ioctl.h>
int ioctl(int bi, unsigned long verzoek, ...);

BESCHRIJVING

De ioctl() functie manipuleert de onderliggende apparaat parameters van speciale bestanden. In heb bijzonder vele werkings eigenschappen van teken speciale bestanden ("terminals" {terminals}) kunnen bestuurd worden met ioctl() verzoeken. Het argument bi moet een open bestands indicator zijn.

Het tweede argument is een apparaat-afhankelijke aanvraag code. Het derde argument is een wijzer (zonder type) naar het geheugen. Traditioneel is het char *argp (van de tijd voordat void * geldig C was), en het wordt zo genoemd in deze discussie.

Een ioctl() verzoek heeft in zichzelf gecodeerd of het argument een in parameter of uit parameter is, en de grootte van het argument argp in bytes. Macro's en definities die gebruikt worden in het opgeven van een ioctl() verzoek zijn te vinden in het bestand <sys/ioctl.h>.

EIND WAARDE

Meestal wordt bij succes een nul teruggegeven. Een aantal ioctl() aanvragen gebruiken de uitvoer waarde als een uitvoer parameter en geven een niet-negatieve waarde terug bij succes.Bij falen wordt -1 teruggegeven en errnowordt overeenkomstig gezet.

FOUTEN

bb is geen geldige bestandsbeschrijving.
argp verwijst naar een ontoegankelijk geheugen gebied.
request of argp is ongeldig.
bi is niet verbonden met een karakter speciaal apparaat.
Het opgegeven verzoek gaat niet op voor het soort voorwerp waar de beschrijver bi naar wijst.

VOLDOET AAN

Geen enkele standaard. Argumenten, uitvoerwaarden en semantiek van ioctl(2) wisselt naar gelang het betreffende apparaat stuurprogramma (de aanroep wordt gebruikt als een goed-voor-de-rest voor handelingen die niet netjes in het Unix stroom Invoer/Uitvoer model passen).

De ioctl() systeem aanroep verscheen in Versie 7 AT&T UNIX.

OPMERKINGEN

Om deze systeem aanroep te gebruiken moet men een open bestandsbeschrijving hebben, Vaak heeft de open(2) niet gewenste neven effecten, die vermeden kunnen worden onder Linux door het meegeven van de O_NONBLOCK vlag.

ioctl structure

Ioctl commando waarden zijn 32-bits constanten. In principe zijn deze constanten volledig willekeurig, hoewel men er enige structuur in heeft proberen in te bouwen.

De oude Linux situatie bestond uit veelal 16-bit constanten, waarbij het laatste byte een serieel getal was, en het voorafgaande byte was de type aanduiding van het betreffende stuurprogramma. Soms werden als belangrijkste getallen gebruikt: 0x03 voor de HDIO_* ioctls, 0x06 voor de LP* ioctls. En soms werden een of meerdere ASCII tekens gebruikt. Bij voorbeeld, TCGETS heeft waarde x00005401, met 0x54 = 'T' wijzende op het terminal stuurprogramma, en CYGETTIMEOUT heeft waarde 0x00435906, met 0x43 0x59 = 'C' 'Y' wijzende op het cyclade stuurprogramma.

Later (0.98p5) werd meer informatie in het getal ingebouwd. Een heeft 2 richting bits (00: geen, 01: schrijf, 10: lees, 11: lees/schrijf) gevolgd door de 14 bits grootte (aangevende de grootte van het argument), gevolgd door een 8-bit type (die verzamelen de ioctls in groepen met een gemeenschappelijk doel or een gemeenschappelijk stuurprogramma), en een 8-bit serieel getal,

De macro´s die de structuur beschrijven staan in <asm/ioctl.h> en zijn _IO(type,nr) en {_IOR,_IOW,_IOWR}(type,nr,size). Ze gebruiken sizeof(size) waarbij dat een verkeerde benaming is: dit derde argument is een data type.

Let op dat de grootte bits erg onbetrouwbaar zijn: in veel gevallen zijn ze verkeerd, ofwel door de macro´s met fouten die sizeof(sizeof(struct)) gebruiken, ofwel door gebruik van geërfde waarden.

Dus, het lijkt erop dat de nieuwe structuur alleen nadelen gaf: het helpt in bij controles, maar het zorgt voor variërende waarden voor de diverse architecturen.

ZIE OOK

execve(2), fcntl(2), ioctl_console(2), ioctl_fat(2), ioctl_ficlone(2), ioctl_ficlonerange(2), ioctl_fideduperange(2), ioctl_fslabel(2), ioctl_getfsmap(2), ioctl_iflags(2), ioctl_ns(2), ioctl_tty(2), ioctl_userfaultfd(2), open(2), sd(4), tty(4)

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

5 februari 2023 Linux man-pagina's 6.03