Scroll to navigation

CP(1) Brukerkommandoer CP(1)

NAVN

cp - copy files and directories

OVERSIKT

cp [VALG]... [-T] KILDE MÅL
cp [VALG]... KILDE... MAPPE
cp [VALG]... -t MAPPE KILDE...

BESKRIVELSE

Kopier KILDE til MÅL, eller flere KILDE(r) til ønsket MAPPE.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Tilsvarer -dR --preserve=all.
Ikke kopier fildataene, bare attributtene.
Lag en sikkerhetskopi av hver målfil.
Likner --backup, men kan ikke brukes med argumenter.
Kopier innholdet i spesialfiler når operasjonen kjører rekursivt.
Tilsvarer --no-dereference --preserve=links.
Fjern eksisterende målfil hvis den ikke kan åpnes, og prøv på nytt (dette valget ignoreres hvis valget -n brukes i tillegg).
Spør om bekreftelse før fil(er) overskrives (overstyrer evt. bruk av valget -n).
Følg kommandolinje-symbolske lenker lenker i KILDEn.
Lag harde lenker i stedet for å kopiere.
Følg alltid symbolske lenker i KILDEn.
Ikke erstatt eksisterende filer (overstyrer eventuelt bruk av -i).
Følg aldri symbolske lenker i KILDEn.
Tilsvarer --preserve=mode,ownership,timestamps.
Bevarer de spesifiserte attributtene (standardverdi: mode,ownership,timestamps), og om mulig attributtene: context, links, xattr, all.
Ikke bevar valgte attributter.
Bruk fullstendig kildefilnavn under MAPPE.
Kopier (under-)mapper rekursivt.
Kontroller klone-/CoW-kopier. Se nedenfor.
Fjern alle filer som finnes allerede før de blir forsøkt åpnet (i motsetning til --force).
Kontroller oppretting av ikke-sammenhengende filer. Se nedenfor.
Fjern evt. avsluttende skråstreker fra hvert KILDE-argument.
Lag symbolske lenker i stedet for å kopiere.
Overstyr standard filetternavn på sikkerhetskopier.
Kopier alle KILDEargumenter til MAPPE.
Behandle MÅL som en normal fil.
Bare kopier når KILDE-fila er nyere enn målfila eller når målfila mangler.
Forklar hva som blir gjort.
Forbli på dette filsystemet.
Bruk standard type SELinux-sikkerhetskontekst på målfil.
Tilsvarer -Z, (eller, hvis CTX er valgt, bruk KON som SELinux- eller SMACK-sikkerhetskontekst).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Ikke-sammenhengende KILDEfiler oppdages som standard av en enkel heuristisk metode, og MÅLfilene blir - hvis aktuelt - også ikke-sammenhengende. Denne oppførselen velges av --sparse=auto. Velg --sparse=always for å lage en ikke-sammenhengende MÅLfil når KILDEfila inneholder en viss sekvens av tomme byte. Bruk --sparse=never for å slå av oppretting av slike filer.

When --reflink[=always] is specified, perform a lightweight copy, where the data blocks are copied only when modified. If this is not possible the copy fails, or if --reflink=auto is specified, fall back to a standard copy. Use --reflink=never to ensure a standard copy is performed.

Suffikset for sikkerhetskopierte filer er «~», med mindre du velger noe annet med --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoden for versjonskontroll kan velges med --backup eller via miljøvariabelen VERSION_CONTROL. Følgende verdier er gyldige:

ikke lag sikkerhetskopier (ikke engang med --backup)
lag nummererte sikkerhetskopier
nummererte sikkerhetskopier hvis det allerede finnes, enkle (simple) ellers
alltid lag enkle sikkerhetskopier

Som et spesialtilfelle vil cp lage sikkerhetskopi av KILDE hvis både --force og --backup er valgt, og både KILDE og MÅL er det samme navnet på en vanlig fil.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Torbjorn Granlund, David MacKenzie og Jim Meyering.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cp>
eller lokalt: info '(coreutils) cp invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

September 2022 GNU coreutils 9.1