Scroll to navigation

exp(3) Library Functions Manual exp(3)

JMÉNO

exp, expf, expl - exponenciální funkce se základem e

KNIHOVNA

Matematická knihovna (libm, -lm)

POUŽITÍ

#include <math.h>
double exp(double x);
float expf(float x);
long double expl(long double x);

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

expf(), expl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions return the value of e (the base of natural logarithms) raised to the power of x.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Při úspěchu funkce vrací exponenciální hodnotu x.

Je-li x NaN, je vráceno NaN.

Je-li x plus nekonečno, je vráceno plus nekonečno.

Pokud je x mínus nekonečno, je vráceno +0.

Pokud výsledek podteče, nebo se objeví chyba rozsahu, je vrácena 0.

Pokud výsledek přeteče, je vystavena chyba rozsahu a funkce vrací +HUGE_VAL, +HUGE_VALF, nebo +HUGE_VALL.

CHYBOVÉ STAVY

Pro více informací zda funkce při svém volání generovala chybu viz math_error(7).

Mohou se objevit následující chyby:

errno je nastaveno na ERANGE. Je generována výjimka v plovoucí řádové čárce (FE_OVERFLOW).
errno je nastaveno na hodnotu ERANGE. Je vystavena výjimka podtečení v pohyblivé řádové čárce (FE_UNDERFLOW).

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
exp(), expf(), expl() Thread safety MT-Safe

STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD.

DALŠÍ INFORMACE

cbrt(3), cexp(3), exp10(3), exp2(3), expm1(3), sqrt(3)

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

5. února 2023 Linux man-pages 6.03