Scroll to navigation

MANPATH(1) Narzędzia przeglądarki stron podręcznika ekranowego MANPATH(1)

NAZWA

manpath - określa ścieżkę przeszukiwania stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

manpath [-qgdc?V] [-m system[,...]] [-C plik]

OPIS

Jeżeli ustawiona jest zmienna $MANPATH, to manpath po prostu wyświetli jej zawartość i wyśle ostrzeżenie. W przeciwnym razie manpath określi odpowiednią hierarchię ścieżek poszukiwania stron podręcznika man i wyświetli wyniki.

The colon-delimited path is determined using information gained from the man-db configuration file – (/etc/manpath.config) and the user's environment.

OPCJE

Nie wysyła ostrzeżeń.
Wyświetla informację diagnostyczną (debug).
Tworzy ścieżkę catpath [do stron w postaci catman] zamiast manpath. Po ustaleniu ścieżki manpath, każdy jej element zamieniany jest na jego odpowiednik catpath.
Produce a manpath consisting of all paths named as "global" within the man-db configuration file.
If this system has access to other operating systems' manual hierarchies, this option can be used to include them in the output of manpath. To include NewOS's manual page hierarchies use the option -m NewOS.

Podany system może być kombinacją oddzielonych przecinkami nazw systemów operacyjnych. Jeżeli chcemy włączyć hierarchię stron man macierzystego systemu operacyjnego, to musimy użyć man jako nazwy systemu w łańcuchu argumentów. Niniejsza opcja unieważnia ewentualne użycie zmiennej środowiska $SYSTEM.

Używa podanego pliku konfiguracyjnego użytkownika zamiast domyślnego ~/.manpath.
-?, --help
Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.
Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.
Wyświetla informację o wersji.

ŚRODOWISKO

If $MANPATH is set, manpath displays its value rather than determining it on the fly.

See the SEARCH PATH section of manpath(5) for the default behaviour and details of how this environment variable is handled.

Jeżeli ustawiona jest zmienna $SYSTEM, to ma to taki sam skutek, jak przekazanie jej wartości jako argumentu opcji -m.

PLIKI

/etc/manpath.config
Plik konfiguracyjny man-db.

ZOBACZ TAKŻE

apropos(1), man(1), whatis(1)

AUTOR

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

BŁĘDY

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

TŁUMACZENIE

Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.

2023-01-08 2.11.2