Scroll to navigation

MAN-RECODE(1) Kılavuz sayfası yardımcıları MAN-RECODE(1)

AD

man-recode - kılavuz sayfalarını başka bir kodlamaya dönüştür

ÖZET

man-recode -t to-code {--suffix=sonek|--in-place} [-dqhV] [dosyaadı]

AÇIKLAMA

man-recode, çoklu kılavuz sayfalarını bir kodlamadan başkasına herbiri için uygun girdi kodlamasını tahmin ederek dönüştürür. Eski bir karakter kümesinde kodlanmış sayfaları yeniden kodlarken veya bir sayfa kümesini tek bir ortak kodlamaya (genellikle UTF-8) kurulum için kodlaması gereken yapı sistemlerinde yararlıdır. Bu program, çok sayıda kılavuz sayfasını dönüştürürken her bir sayfada man --recode veya manconv çalıştırılırsa çok daha hızlı işler.

Kılavuz sayfasının ilk satırında bir kodlama beyanı bulunursa o beyan o sayfa için girdi kodlaması olarak kullanılır. Yapılamazsa girdi kodlaması dosya adına bakılarak tahmin edilmeye çalışılır.

Kodlama beyanları şu biçimlidir:

'\" -*- coding: UTF-8 -*-

veya (kılavuz sayfası önişlemcileri de bildirilecekse):

'\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

SEÇENEKLER

Kılavuz sayfalarını kodlama'ya dönüştür.
Her bir çıktı satırını girdi dosyası adına herhangi bir sıkıştırma uzantısını kaldırdıktan sonra sonek iliştirerek oluştur.
Herhangi bir sıkıştırma uzantısını kaldırdıktan sonra her girdi dosyasının üzerine çıktıyı yaz.
Sayfa dönüştürülemediğinde hata iletileri verme.
Hata ayıklama bilgisini göster.
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

AYRICA BAKINIZ

iconv(1), man(1), manconv(1)

HATALAR

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

YAZAR

Colin Watson (cjwatson@debian.org).
2023-01-08 2.11.2