Scroll to navigation

DESKTOPTOJSON(8) KDE-ramverk: KService DESKTOPTOJSON(8)

NAMN

desktoptojson - Konverterar en .desktop-fil till en .json-fil.

ÖVERSIKT

desktoptojson --input SKRIVBORDSFIL --output JSON-FIL

desktoptojson {--version | --help}

BESKRIVNING

KService-ramverket använder information som finns i .desktop-filer för att hitta tjänster, inklusive insticksprogram för Qt5-baserade program och bibliotek. Qt5-instickssystemet använder dock JSON-data inbäddad i själva insticksprogrammet. desktoptojson gör det möjligt att också använda informationen som finns i en .desktop-fil som inbäddad data för ett Qt5-insticksprogram genom att konvertera .desktop-filens poster till JSON-data.

Skapad JSON-data är ett JSON-objekt som avbildar posterna från gruppen [Desktop Entry] i .desktop-filen. Alla andra grupper ignoreras. De flesta poster konverteras bara till JSON-strängar, men för vissa poster (såsom Hidden and X-KDE-PluginInfo-EnabledByDefault) är det känt att de är Booleska värden, och de konverteras som sådana. På liknande sätt konverteras vissa andra (såsom X-KDE-ServiceTypes och X-KDE-PluginInfo-Depends) alltid som fält av strängar.

VÄLJARE

--input SKRIVBORDSFIL

.desktop-filen att konvertera.

--output JSON-FIL

Filen dit genererad JSON-data ska skrivas.

--help

Visa en kortfattad hjälptext.

--version

Visa versionsinformation.

ANVÄNDNING

De flesta användare av verktyget kommer att använda CMake-makrot kservice_desktop_to_json som en del av processen när ett insticksprogram byggs.

add_library(myplugin MODULE ${myplugin_SRCS})
kservice_desktop_to_json(myplugin myplugin.desktop)

Det skapar JSON-filen myplugin.json, som kan refereras i makrot K_PLUGIN_FACTORY_WITH_JSON eller Q_PLUGIN_METADATA.

FEL

Använd KDE:s felspårningssystem[1] för att rapportera fel.

AUTHORS

Scarlett Clark <scarlett@scarlettgatelyclark.com>

Skrev originaldokumentationen.

Alex Merry <alexmerry@kde.org>

Redigerade dokumentationen.

NOTER

1.
KDE:s felspårningssystem
2014-04-02 KDE Ramverk Ramverk 5.0