Scroll to navigation

KF5-CONFIG(1) kf5-config användarhandbok KF5-CONFIG(1)

NAMN

kf5-config - Skriver ut installationssökvägar för Qt(TM) och ramverk

SYNOPSIS

kf5-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix] [--localprefix] [--version] [--kde-version] [--types] [--path typ] [--userpath typ] [--install typ] [--qt-prefix] [--qt-binaries] [--qt-libraries] [--qt-plugins]

BESKRIVNING

kf5-config är ett kommandoradsprogram som används för att hämta information om ramverkens installation eller användarsökvägar.

Använd programmet för att avgöra var de olika delarna av ramverksinstallationen finns på ditt system.


Notera

kf5-config är en ersättning för kde4-config vars användning i huvudsak avråds från, medan det rekommenderade verktyget att använda istället är qtpaths (som levereras med Qt(TM)).

VÄLJARE

--expandvars

Expandera ${prefix} och ${exec_prefix} i utdata.

--prefix

Inkompilerat prefix för ramverksbibliotek.

--exec-prefix

Inkompilerat exec_prefix för ramverksbibliotek.

--libsuffix

Inkompilerat suffix för bibliotekssökvägar.

--localprefix

Prefix i $HOME som används för att skriva filer.

---version

Version av Qt(TM) och inkompilerad versionssträng för ramverksbibliotek och kf5-config.

--kde-version

Inkompilerad versionssträng för ramverksbibliotek.

--types

Skriv ut en lista med alla tillgängliga resurstyper i KDE.

--path typ

Sökväg för angiven typ.

--userpath typ

Användarsökvägar för typerna: desktop|document

--install typ

Prefix att installera resursfiler.

--qt-prefix

Installationsprefix för Qt(TM).

--qt-binaries

Plats för installerade Qt(TM)-binärfiler.

--qt-libraries

Plats för installerade Qt(TM)-bibliotek.

--qt-plugins

Plats för installerade Qt(TM)-insticksprogram.

EXEMPEL

Skriv ut ramverkens toppnivå-installationskatalog:

% kf5-config --prefix

Skriv ut en lista med alla resurstyper:

% kf5-config --types

Skriv ut sökvägen till det installerade skrivbordsunderlägget:

% kf5-config --path skrivbordsunderlägg

SE OCKSÅ

kf5options(7)

FEL

Inga kända.

AUTHOR

Stephan Kulow <coolo@kde.org>

Author.
2015-07-31 KDE Ramverk Ramverk 5.13