Scroll to navigation

FILTERM(1) Podręcznik użytkownika Linuxa FILTERM(1)

NAZWA

filterm - filtrowanie wejścia lub wyjścia terminala

UŻYCIE

filterm WEJŚCIE WYJŚCIE [KOMENDA [ARGUMENTY]]

OPIS

Wykonuje podaną KOMENDĘ (domyślnie - szela), filtrując wejście lub wyjście terminala.

Program może pomóc np. gdy nasz terminal nie potrafi wyświetlać znaków spoza ASCII albo wprowadzać ich z klawiatury. Również ułatwia pisanie różnych filtrów terminala.

WEJŚCIE i WYJŚCIE są nazwami filtrów konwerta - są przekazywane konwertowi(1) jako pierwszy argument. filterm - WYJŚCIE filtruje tylko wyjście, a filterm WEJŚCIE - tylko wejście.

Komenda - uruchamia szela jako login-szela.

W odróżnieniu od konwert WEJŚCIE | KOMENDA | konwert WYJŚCIE komenda jest wykonywana na pseudo-terminalu, więc pełnoekranowe programy działają poprawnie.

Filtry muszą wysyłać znaki jak tylko otrzymają wszystko co trzeba na wejściu, bez buforowania. Skrypty trs'a(1) się nadają, ale skrypty sed'a(1), awk'a(1) albo tr'a(1) - nie. W C można używać read(), getchar(), fread() i write(), a putchar() i fwrite() tylko razem z fflush(stdout). W C++: cin.get(), cout.put() i cout <<. W perlu: sysread, getc, read i syswrite, a print tylko z $| = 1.

Filtr wejściowy będzie miał ustawioną zmienną środowiskową FILTERM=in, a wyjściowy - FILTERM=out. W ten sposób niektóre filtry mogą trochę zmienić zachowanie, kiedy służą filtermowi.

OPCJE

wyświetla opis i wychodzi
wyświetla informację o wersji i wychodzi

FILTRY DLA FILTERMA

Zobacz konwert(1). Dodatnowo następujące filtry konwerta są zaprojektowane tylko dla filterma:

polskie ~a~c~e~l~n~o~s~x~z
polskie `a`c`e`l`n`o`s`x`z
ASCII z polskimi literami wyróżnionymi przez rozjaśnienie.
Zamienia znaki 128..159 wyświetlane przez Pine (albo inny program) jako ^Ŕ..^ß z powrotem na prawdziwe 128..159.
512bold (wyjście)
Zmienia mapowanie kolorów w trybie 512-znakowym, który ogranicza liczbę kolorów do ośmiu. Paleta jest dynamicznie zmieniana i zawiera osiem ostatnio używanych kolorów. Kiedy więcej kolorów jest użytych równocześnie, niektóre z nich są wyświetlone niepoprawnie.
512bold1 (wyjście)
Zmienia mapowanie kolorów w trybie 512-znakowym. Zamiast ignorowania rozjaśnienia, dostępne są następujące kolory: czarny, czerwony, zielony, biały, niebieski, jasna magenta, jasny cyjan, jasnoszary; pozostałe są zastępowane przybliżeniami. Daje to lepszy efekt, umożliwiając pokazanie rozjaśnienia, kosztem przekłamania barwy niektórych kolorów.
Makra klawiaturowe. Sekwencję klawiszy można zapamiętać przez Esc Ctrl-A ROZWINIĘCIE Esc Ctrl-E SKRÓT Esc Ctrl-E - od tej pory naciśnięcie SKRÓTU wygeneruje ROZWINIĘCIE. Później można skasować skrót przez Esc Ctrl-A Esc Ctrl-E SKRÓT Esc Ctrl-E. Często zamiast Esc Ctrl- można nacisnąć Ctrl-Alt-. Definiowane skróty, wraz z definiowalnymi powyższymi kombinacjami klawiszy służącymi do ich definiowania, są pamiętane w pliku ~/.kbdmacros. Uwaga: Jeśli przedefiniujesz jakąś sekwencję, to wszystkie jej prefiksy nie będą przepuszczane natychmiast, tylko poczekają, aż będzie można jednoznacznie stwierdzić, która sekwencja została wpisana. Dotyczy to również sekwencji z Esc reprezentujących różne rozszerzone klawisze.

ZOBACZ TEŻ

konwert(1)

BŁĘDY

Filtr 512bold nie jest doskonały. Niektóre sekwencje eskejpowe mogą nie być poprawnie emulowane. Dodatkowo, kolory zmieniane na raty oraz nieużyte niepotrzebnie zajmują cenne miejsce ośmiu kolorów.

COPYRIGHT

Konwert jest pakietem służącym do konwersji między różnymi kodowaniami znaków.

Copyright (c) 1998 Marcin 'Qrczak' Kowalczyk

Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostępnym; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnodostępnego Oprogramowania - według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji.

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.

Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU; jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

AUTOR


__("< Marcin Kowalczyk * qrczak@knm.org.pl http://qrczak.home.ml.org/
\__/ GCS/M d- s+:-- a21 C+++>+++$ UL++>++++$ P+++ L++>++++$ E->++
^^ W++ N+++ o? K? w(---) O? M- V? PS-- PE++ Y? PGP->+ t QRCZAK 5? X- R tv-- b+>++ DI D- G+ e>++++ h! r--%>++ y-
30 Jul 1998 Konwert