Scroll to navigation

KBIBTEX(1) KBibTeX gebruikershandleiding KBIBTEX(1)

NAME

kbibtex - een BibTeX editor door KDE geschreven door Thomas Fischer en vrijgegeven onder GPL versie 2 of later.

SAMENVATTING

kbibtex [URL]

BESCHRIJVING

KBibTeX is een BibTeX editor door KDE geschreven door Thomas Fischer en vrijgegeven onder de GPL versie 2 of later.

KBibTeX kan gestart worden als alleenstaand programma of ingebed als een KPart in bijna elk KDE programma (bijv. Konqueror).

ARGUMENTEN

URL

Een adres of verschillende adressen van de te openen bibliografiedocumenten.

ZIE OOK

Meer uitgebreide informatie vindt u in help:/kbibtex (voer deze URL in in Konqueror, of typ khelpcenter help:/kbibtex in op de opdrachtregel)
Er is ook verdere informatie beschikbaar op de officiële website van KBibTeX[1].

AUTEURS

KBibTeX is geschreven door Thomas Fischer <fischer@unix-ag.uni-kl.de>.

AUTEUR

Thomas Fischer <fischer@unix-ag.uni-kl.de>

KBibTeX manpagina.

OPMERKINGEN

1.
officiële website van KBibTeX
2016-06-29 KBibTeX