Scroll to navigation

KBACKUP(1) Gebruikershandboek van KBackup KBACKUP(1)

NAME

kbackup - Programma voor het maken van een reservekopie met een gemakkelijk te gebruiken interface

SYNOPSIS

kbackup [OPTIES...] [Modulenaam | Modulesetnaam...]

BESCHRIJVING

Kbackup is een programma dat u een reservekopie laat maken van elke map of elk bestand. Het gebruikt een gemakkelijk te gebruiken boomstructuur van mappen om de zaken te selecteren voor het maken van de reservekopie en laat u uw instellingen opslaan in "profiel"-bestanden. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden met definities voor mappen en bestanden om mee te nemen of uit te sluiten van het proces van reservekopieën maken.

OPTIES

-v, --version

Toont versie-informatie.

-h, --help

Help tonen over de opties voor de opdrachtregel.

--help-all

Help tonen inclusief Qt specifieke opties.

--help-all --qmljsdebugger waarde

Activeert de QML/JS debugger met een gespecificeerde poort. De waarde moet het formaat port:1234[,block] hebben. "block" maakt dat de toepassing wacht op een verbinding.

--script bestand

Na het maken van een reservekopie van een deel wordt dit script gestart.

--auto profiel

Start het maken van de reservekopie automatisch met het gegeven profiel en beëindig het wanneer gereed.

--autobg profiel

Start, zonder het tonen van een venster, op de achtergrond het maken van de reservekopie automatisch met het gegeven profiel en beëindig het wanneer gereed.

--verbose profiel

Toon alle informatie in autobg mode gedurende het maken van de reservekopie.

--forceFull

Forceer een complete reservekopie in auto/autobg mode in plaats van de profielinstellingen te volgen.

--author

Auteurinformatie tonen.

--license

Licentie-informatie tonen.

--desktopfile bestand

De basis bestandsnaam van het desktop-item voor deze toepassing.

OMGEVING

BESTANDEN

.kbp profielbestanden. Gegenereerd door gebruiker bij opslaan van profiel.

ZIE OOK

Meer gedetailleerde gebruikersdocumentatie is beschikbaar van help:/kbackup[1] (voer deze URL in in Konqueror of voer khelpcenter man:/kbackup uit).
Er is ook verdere informatie beschikbaar op https://kde.org/applications/en/utilities/org.kde.kbackup

VOORBEELDEN

kbackup myData.kbp Gebruikt om bestaand profiel te laden.

AUTEURS

Kbackup is geschreven door Martin Koller < kollix@aon.at> Deze man-pagiana is gemaakt door Scott Kitterman <scott@kitterman.com> en bijgewerkt door Scarlett Moore <sgmoore@kde.org>, de licentie bevat dezelfde artikelen als die van kbackup.

AUTHOR

Scarlett Moore <sgmoore@kde.org>

Author.

NOTES

1.
help:/kbackup
help:/ --commandonaam
2020-07-23 KDE Applications Applications