Scroll to navigation

dpkg-divert(1) dpkg suite dpkg-divert(1)

NAMN

dpkg-divert - överstyr ett pakets version av en fil

SYNOPS

dpkg-divert [flagga...] åtgärd

BESKRIVNING

dpkg-divert är verktyget som används för att ställa in och uppdatera listan över omdirigeringar.

Filomdirigeringar (diversions) är ett sätt att tvinga dpkg(1) att inte installera en fil på sin plats, utan på en omdirigerad plats. Omdirigeringar kan användas i skript i Debianpaket för att flytta bort en fil när den orsakar en konflikt. Systemadministratörer kan också använda det för att överstyra några pakets konfigurationsfiler, eller när några filer (som inte markerats som konfigurationsfiler) måste bibehållas av dpkg när en nyare version av ett paket som innehåller de filerna installeras.

KOMMANDON

[--add] fil
Lägg till en omdirigering för fil. Filen blir för närvarande inte namnändrad, se --rename.
Ta bort en omdirigering för fil. Filen blir för närvarande inte namnändrad, se --rename.
Visa alla omdirigeringar, eller de som matchar filnamnsmönster.
Visa namnet på paketet som omdirigerar fil (sedan dpkg 1.15.0). Svarar LOCAL om fil har omdirigerats lokalt och ingenting om fil inte är omdirigerad.
Visa det riktiga namnet på en omdirigerad fil.

FLAGGOR

Ställ den administrativa katalogen till katalog. Förval är ”/var/lib/dpkg” om DPKG_ADMINDIR inte har valts.
Sätt installationskatalogen, som anger katalogen där paket installeras (sedan dpkg 1.19.2). Förval är ”/” om DPKG_ROOT inte har satts.
Sätt rotkatalogen till katalog, vilket sätter installationskatalogen till ”katalog” och den administrativa katalogen till ”katalog/var/lib/dpkg” (sedan dpkg 1.19.2) om DPKG_ROOT inte har satts.
omdirigera-till är platsen där de versioner av fil som tillhandahålls av andra paket kommer omdirigeras till.
Anger att alla pakets versioner av denna fil ska omdirigeras. Det innebär att det inte finns några undantag, och att oavsett vilket paket som installeras så omdirigeras filen. Detta kan användas av en administratör för att installera en lokalt modifierad version.
paket är namnet på ett paket vars kopia av fil inte kommer att omdirigeras, dvs. fil kommer omdirigeras för alla paket förutom paket.
Tyst läge, dvs. ingen pratsam utdata.
Flytta faktiskt filen åt sidan (eller tillbaka). dpkg-divert kommer att avbryta körningen om destinationsfilen redan existerar. Detta är det normala beteende som används för omdirigeringar från paketuppsättningen som inte är märkt Essential (se --no-rename för mer detaljer).
Anger att filen inte ska få ett nytt namn när omdirigeringar läggs till eller tas bort i databasen (sedan dpkg 1.19.1). Detta är tänkt för omdirigeringar av filer från paketuppsättningen märkt Essential, där det att originalfilen temporärt försvinner inte är acceptabelt, eftersom det kan göra så att systemet inte längre fungerar. Detta är standardbeteendet, men det kommer ändras i dpkg 1.20.x-cykeln.
Testläge, dvs. utför inga faktiska ändringar, bara visa vad som skulle hända.
-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
Visar version och avslutar.

RETURVÄRDE

0
Den önskade funktionen utfördes utan fel.
2
Ödesdigert eller irreparabelt fel på grund av felaktig användning på kommandoraden, eller interaktioner med systemet, såsom databasåtkomst, minnesallokeringer, osv.

MILJÖVARIABLER

Om satt och flaggorna --instdir och --root inte har angivits används det som filsystemets rotkatalog (sedan dpkg 1.19.2).
Om satt, och flaggorna --admindir eller --root inte har angivits, används värdet som datakatalog för dpkg.
Om satt, och flaggorna --local och --package inte har angivits, kommer dpkg-divert använda det som paketnamn.
Anger felsökningsmasken (sedan dpkg 1.21.10) från ett oktalt värde. De flaggor som för närvarande godtas beskrivs i flaggan dpkg --debug, men alla dess flaggor påverkar inte nödvändigtvis detta program.
Väljer färgläge (sedan dpkg 1.18.5). För närvarande godtas följande värden: auto (förval), always och never.

FILER

/var/lib/dpkg/diversions
Filen som innehåller den aktuella listan med systemets omdirigeringar. Den är placerad i dpkg:s administrativa katalog, tillsammans med andra filer som är viktiga för dpkg, till exempel status och available.

Observera: dpkg-divert behåller den gamla versionen av filen, med filtillägget -old, innan den ersätter den med den nya.

ANTECKNINGAR

Vid tillägg är standard --local och --divert original.distrib. Vid borttagning måste --package eller --local och --divert matcha om de anges.

Kataloger kan inte omdirigeras med dpkg-divert.

Se upp när du omdirigerar delade bibliotek. ldconfig(8) skapar en symbolisk länk baserad på DT_SONAME-fältet som är inbyggt i biblioteket. Eftersom ldconfig inte följer omdirigeringar (bara dpkg gör det) kan den symboliska länken komma att peka på det omdirigerade biblioteket om ett omdirigerat bibliotek har samma SONAME som det ej omdirigerade.

EXEMPEL

För att omdirigera alla exemplar av en /usr/bin/exempel till /usr/bin/exempel.foo, dvs. omdirigera samtliga paket som tillhandahåller /usr/bin/exempel så att de installerar den som /usr/bin/exempel.foo, och utför namnbytet om det behövs:

 dpkg-divert --divert /usr/bin/exempel.foo --rename /usr/bin/exempel

För att ta bort omdirigeringen:

 dpkg-divert --rename --remove /usr/bin/exempel

För att omdirigera samtliga paket som försöker installera /usr/bin/exempel till /usr/bin/exempel.foo, förutom i det egna paketet wibble:

 dpkg-divert --package wibble --divert /usr/bin/exempel.foo \
    --rename /usr/bin/exempel

För att ta bort omdirigeringen:

 dpkg-divert --package wibble --rename --remove /usr/bin/exempel

SE ÄVEN

dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2023-05-11 1.21.22