Scroll to navigation

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

NAME

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize opcions


Personalitzeu calibre amb la càrrega de connectors externs.

Sempre que passeu arguments a calibre-customize i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

Afegeix un connector amb l'especificació del camí a l'arxiu ZIP que el conté.

Per a desenvolupadors de connectors: Camí a la carpeta on esteu desenvolupant el connector. Aquesta ordre comprimirà automàticament el connector i l'actualitzarà a Calibre.

Personalitza el connector. Especifica el nom del connector i la cadena de personalització separats per una coma.

Inhabilita el connector especificat

Habilita el connector especificat

mostra aquest missatge d'ajuda i surt

Mostra una llista dels connectors instal·lats

Suprimeix un connector personalitzat pel nom. No té cap efecte als connectors integrats

mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

de febrer 17, 2023 6.13.0